Необезпечени дългове

Oпитът на Агенция за събиране на вземания ЕАД в изкупуването и управлението на портфейли с необезпечени вземания започва още от самото създаване на компанията през 2010г. Приблизителната номинална стойност на портфейлите към началото на декември 2019 година е над 755 млн. лв., а броят на случаите над 475 хил. Компанията е абсолютен лидер на пазара по брой активни договори за регулярни цесии на вземания.