Обезпечени дългове

В началото на 2017 година Агенция за събиране на вземания ЕАД придоби първия обезпечен портфейл на българския пазар. Почти три години по-късно ние продължаваме да сме лидер на пазара за обезпечени вземания, управлявайки портфейл от над 655 млн. лв. Очакванията за бързи темпове на развитие в сектора се потвърдиха и се предвижда пазара на изкупуване през тази година да достигне 2 млрд. лева. Като водеща компания в бранша Агенция за събиране на вземания ЕАД участва активно в развитието на този пазар, предлагайки на своите клиенти опит, професионализъм и гаранция за спазването на всички законови и етични норми.