Рязък скок в продажбите на лоши кредити в Европа

Банките в Европа са продали рекорден обем лоши кредити през 2017 г. – 157 млрд. евро, сочи проучване на Европейската централна банка (ЕЦБ).

Най-силен ръст в продажбите е регистриран през четвъртото тримесечие на годината – 42% на годишна база. Най-активни в процеса са били банките в Италия и Испания.

В цяла Европа се наблюдава оживление в продажбите на необслужвани заеми, което привлича дори американски фондове за дялови инвестиции и инвестиционни банки. През 2018 г. се очаква сериозно активизиране на банките в Гърция и Кипър, където до момента сделките с дългове са все още епизодични.

В страните, в които бизнесът с изкупуване на дългове е на по-развит етап – например в Ирландия, банките не са увеличили продажбите си. В страни като Италия, Испания и Португалия ръстът тепърва предстои. Като част от стратегията си за европейска експанзия собственикът на АСВ B2Holding влезе в Испания и Португалия  през последните няколко месеца.

Делът на лошите банкови кредити в Европа спада през последните години – от 7.5% през 2015 г. до под 5% в края на 2017 г. Тази обща картина обаче прикрива сериозни различия между отделните страни. Ако в Германия необслужваните кредити са под 2%, в Гърция са oколо 43%. България отчита подобрения до под 10%, но все още е в групата на страните с най-високи нива на лошите кредити.