Ръстът на бързите заеми ограничава дела на необслужваните сред тях

ПариДелът на необслужваните бързи заеми се е понижил през второто тримесечие на тази година, показват данни на БНБ. Причината е цялостен ръст на портфейлите на дружествата, специализирани в кредитиране. Като стойност просрочените бързи заеми нарастват с почти 14 млн. лв. или 4.4% само за три месеца. Общо отпуснатите заеми от небанкови компании са се увеличили с 6.2% от март до края на юни. 

В тази статистика влизат както типичните “бързи” кредити, така и потребителските заеми, отпускани от дъщерни компании на банките. В някои случаи те са идентични на потребителски заеми с лихви до 8-10%, при други лихвите са около максималните 50%. Разликите са и в рисковия профил на клиентите. 

На годишна база има понижение на необслужваните кредити и като стойност, и като дял. Спадът им като стойност е с 4%. Делът им понастоящем е 6.8%, а преди година е бил над 8.4% от всички отпуснати заеми. 

В сравнение с миналата година, през тази има чувствително нарастване на заемите с матуритет над 1 година – както на тези до 5 години, така и на по-дългосрочните. При най-краткосрочните нарастването е минимално. Най-много небанкови заеми продължават да ползват основно домакинствата, като през второто тримесечие намаляват наполовина жилищните кредити, а рязко се увеличават тези в графа “Други” (виж графиката 👇). 

View BG_BNB_NPLs in non-banking sector_VI.2023 on Beautiful.ai

 

Банковото кредитиране също продължава да бележи ръст в последната година, въпреки опитите на БНБ да го ограничи чрез задържане на повече буфери и резерви на търговските банки. Към края на юли банковите кредити са достигнали 85.58 млрд. лв., с 11.2% ръст за година, според паричната статистика на БНБ. Най-слабо са нараснали корпоративните заеми, докато тези за финансови предприятия са се увеличили с почти една четвърт. Те обаче са малка част от кредитния портфейл на банките. При заемите за домакинствата най-голямо повишение на годишна база има при ипотечните кредити, с 18.3%, така стойността им вече доближава 18.2 млрд. лв.