Просрочените бизнес и ипотечни кредити намаляват, необслужваните потребителски бележат ръст

Необслужваните кредити като дял от портфейлите на българските банки продължават да се понижават и през първото тримесечие, показват данните на БНБ. Спад има в почти всички сегменти, но в този на потребителските заеми има увеличение на просрочените и като дял, и като стойност. В края на март общата сума на всички кредити с просрочие над 90 дни е близо 2.544 млрд. лв. или 2.5% от всички отпуснати заеми. Тук не влизат кредитите със забавено плащане до 90 дни. 

По общите европейски правила необслужвани са заемите с по-голямо забавяне, останалите са рискови, класифицирани като кредити от Етап 2 (Stage 2). Често те минават обратно към обслужваните, но понякога се стига и до по-големи просрочия. Обичайно заемите с по-малко просрочие се смятат за индикатор за бъдещи тенденции при необслужваните. 

View BG_NPL_BNB_Q1_2023 on Beautiful.ai

При ипотечните кредити делът на необслужваните е паднал под 1% към края на март. Там роля има както намалението като абсолютна стойност, така и увеличеният кредитен портфейл на банките. Именно заради силните ръстове на кредитирането БНБ, подобно на други централни банки, се опитва да вземе мерки срещу засиленото отпускане на заеми и високата инфлация. БНБ обяви, че ще увеличи антицикличния капиталов буфер на 2% от 1 октомври. Това е пореден етап от повишението му – от 1 януари тази година той е 1.5%. Така банките ще разполагат с по-малко ликвидни средства за раздаване като кредити. 

Българската банка няма механизъм за промяна на основната лихва, както ЕЦБ. В началото на месец май ЕЦБ обяви ново повишение на лихвите, като даде заявка, че това няма да е последното. Засега банките не отчитат проблеми с необслужваните заеми.  

Внимание обаче заслужава промяната в негативен план при другите заеми на българските домакинства – потребителските. Стойността на необслужваните в края на първото тримесечие е близо до 700 млн. лв. (виж графиката), делът им вече е 4.18%, с 0.12 процентни пункта ръст само за три месеца. Така разликата между тях и просрочените корпоративни заеми се увеличава все повече. Последните са 3.53% в края на март, след като към края на миналата година паднаха под 4 на сто. 

Още новини четете тук.