Просрочените бързи заеми отново растат, делът им спада заради ръста в кредитирането

За пръв път от юни 2022 г. необслужваните бързи заеми бележат ръст като стойност, показват данните на БНБ. В края на март просрочените кредити от небанкови финансови компании доближават 320 млн. лв., с 5.7% ръст за тримесечие и близо 11% на годишна база. Ръстът в кредитирането помага делът на необслужваните заеми в портфейлите да се задържи нисък – към края на март е под 7%, с около половин процентен пункт спад за година (виж графиката). 

Значителен спад на необслужваните заеми имаше през последното тримесечие на миналата година. Тогава портфейлът от просрочени кредити намаля с повече от 40 млн. лв. Продажбите на кредити оказват влияние върху размера на вземанията в сектора, посочват от БНБ. За последните 12 месеца нетните продажби са в размер на 93.1 млн. лв. Продадените надхвърлят 100 млн. лв., а закупените вземания са за 7.3 млн. лв. Само за първото тримесечие на тази година нетната стойност на продадените заеми е 7 млн. лв.

Дружествата, специализирани в кредитиране, имат различен профил по отношение на клиентите и риска на отпусканите заеми. В тази категория са както дъщерни дружества на банки, които предлагат потребителски кредити, така и фирми, специализирани в стокови кредити и такива, които отпускат заеми дори на хора с лоша кредитна история. 

По отношение на сроковете през първото тримесечие няма драстични промени. Най-търсени продължават да бъдат заеми с матуритет над 5 години, като общо портфейлът от такива за пръв път надхвърля 2 млрд. лв. Това е удвояване спрямо 2018 г., а ръстът им изпреварва средния за пазара. Най-слабо увеличение има при кредитите със срок до една година, силно се повишават отпуснатите заеми с падеж между 12 месеца и 5 години. 

Потребителските кредити на домакинствата остават най-голямата част от небанковите заеми. Над средното са се увеличили заемите на компании от реалния бизнес, а най-слаб остава интересът към ипотечни заеми за домакинствата. 

Още новини четете тук