Просрочените бързи кредити са намалели до близо 2-годишен минимум

Необслужваните кредити от небанковите финансови дружества са намалели до най-ниското си ниво от юни 2020 г. насам, показват данни на БНБ към края на март тази година. През първото тримесечие е продължила тенденцията за спад в дела на просрочените бързи заеми, след като в края на 2020 г. те отбелязаха повишение с над 2 процентни пункта. 

Като абсолютна стойност за второ поредно тримесечие има увеличение на просрочените кредити, но благодарение на общия ръст на пазара делът им спрямо портфейлите се свива. Обемът на отпуснатите бързи заеми продължава да се увеличава с над 5 на сто за тримесечие от юни миналата година насам. Още по-голям е ръстът на годишна база – близо 25 на сто, надминавайки този от декември. В периода на пандемията и ограниченията от COVID-19 ръстът при бързите заеми се забави и дори за кратко имаше отлив (виж графиката). 

View BG_BNB_NPLs in non-banking sector_Q1_2022 on Beautiful.ai

Интересно е, че продължава тенденцията делът на домакинствата като клиенти на небанковите компании да намалява – ако през 2019 г. те са изтеглили над 80 на сто от заемите, то сега този дял едва надминава 70 на сто, с тенденция на спад. За сметка на тях повече са компаниите от реалната икономика, които теглят заеми извън банките и от края на миналата година те заемат над една четвърт от пазара. 

Обяснението може да е в търсенето на по-гъвкави решения от малките и стартиращи фирми, както и затруднен достъп до банкови кредити. Кредитният мораториум, който беше въведен за преодоляване на затрудненията от пандемията, изтече окончателно в края на 2021 г. Междувременно има много сигнали, че банките затягат изискванията към кандидатите за кредити и това няма как да не се отрази и на бизнеса. Първото тримесечие на тази година за пръв път небанковите кредити за предприятия надхвърлят 1 млрд. лв. Сравнено с близо 40 млрд. лв. кредити за бизнеса от банките, това е малко, но е възможно съотношението да се промени, ако се запази тенденцията увеличението на бързите заеми за бизнеса да изпреварва това на банковите. 

По отношение на сроковете, за които се теглят кредити, няма сериозни промени в последните тримесечия. Най-краткосрочните заеми, с матуритет до 1 година, продължават леко да се увеличават, а делът на тези с матуритет до 5 и над 5 години да намалява минимално. Все пак по всички сегменти има ръст в абсолютната стойност на отпуснатите заеми. 

Още новини четете тук