Просрочените бързи кредити отново намаляват

Необслужваните кредити от небанковите финансови институции отново намаляват като абсолютна стойност, а делът им вече е под 7%, показват данни на БНБ към края на декември 2022 г. Ръстът на кредитния портфейл в сектора е допринесъл за свиването на техния дял, като в същото време те са на най-ниската си стойност от края на март миналата година – малко над 300 млн. лв. Пикът в обема просрочени бързи кредити беше през юни миналата година (виж графиката). 

Отпуснатите бързи заеми продължават да се увеличават, като тези със срок до 1 година все още доминират на пазара. Спад в обема има единствено при отпуснатите заеми със срок на изплащане между 1 и 5 години. 

Домакинствата като клиенти на небанковите дружества отново излизат на преден план – те са изтеглили заеми за над 3.11 млн. лв., основно потребителски. Небанковото финансиране става атрактивно и за фирмите, макар че техният дял в портфейлите е малък. За пръв път от юни 2021 г. насам има понижение на бързите заеми, обезпечени с ипотека. Те обаче са много малка част от всички отпуснати и движението им не оказва особено влияние върху пазара. 

View BG_BNB_NPLs in non-banking sector_XII.2022 on Beautiful.ai

През последните години най-ниското ниво на обема необслужвани заеми беше в края на 2019 до началото на 2020 г. Впоследствие икономическото свиване и кризата от пандемията доведоха до осезаеми ръстове на просрочените бързи кредити. Увеличението на новоотпуснатите обаче доведе до спад на дела им в портфейлите. Пандемията засили търсенето на небанково финансиране, наред с рекордните ръстове, които наблюдавахме и при банковото кредитиране. 

Дружествата за небанково кредитиране отпускат няколко типа кредити. Най-разпространените са бързите заеми, които се дават на физически лица при процедура, която е по-бърза и улеснена в сравнение с банковите кредити. Популярни са и стоковите кредити за разсрочена покупка на различни продукти, най-често техника. С по-малък дял са компаниите, които работят с корпоративни клиенти и отпускат фирмени заеми. 

Още новини четете тук