Земеделска земя, 5 категория, идент. 44063.6210.144 с площ от 3 756 кв.м.