ТРИЕТАЖНА КЪЩА, със ЗП 70.20 кв.м. и РЗП 210.60 кв.м., заедно с 279/354 ид.ч. от УПИ XIV, пл. № 1594, целия с площ 354 кв.м., в гр. Якоруда, ул. Якорудски бор 17.