СТОПАНСТВО, състоящо се от: 1. ПИ, кад. идент. 15504.4.40, земеделска територия – имот без определено стопанско предназначение, площ 8163 кв.м., заедно с построените в него сгради: Битова сграда с РЗП 30 кв.м., Дървена вила с РЗП 103 кв.м., 6 бр. овчарници – с обща площ 1068 кв.м., Кладенец и беседка с площ 8 кв.м.; 2. ПИ, кад. идент. 15504.4.54, земеделска територия, кат. 6, Ливада, площ 2960 кв.м; 3. ПИ, кад. идент. 15504.4.60, земеделска територия, кат. 6, Пасище, площ 958 кв.м., садрес: в с. Големо Бучино, м. Козарника.