Продава се офис – изложбена зала с площ от 128 кв.м., гр. София, район Изток, ул. „Янко Забунов“