ПЪРВИ ЕТАЖ от двуетажна къща, кад. идент. 27382.500.2546.1.1, със ЗП 88.50 кв.м., заедно с 1/2 ид.ч. от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж върху мястото, цялото с площ 391 кв.м., с адрес: гр. Елхово, ул. Тунджа 11.