МАГАЗИН, кад. идент. 67338.516.323.1.19, бл. 39, ет. 0, обект 19, на едно ниво, с площ 82.00 кв.м., заедн със съответните ид.ч. от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото, с адрес: гр. Сливен, кв. Република, бл. 39 – партер, маг. 19.