Проблемните кредити в ЕС намаляват в годината на COVID-19

Необслужваните кредити в много европейски държави са останали почти без промяна и дори са се понижили в годината на COVID-кризата, показват най-новите данни на Европейския банков надзор (European Banking Authority, EBA). Основните причини са две – мащабните правителствени програми за подкрепа и мораториумите, наложени върху част от заемите. В същото време EBA отчита значително подобрение и стабилност на капиталовата адекватност и повишение на депозитите в много държави. 

В края на 2020 г. необслужваните кредити в целия ЕС са били 2.6%, при 3% през март 2020 г. (виж графиката по-долу). Според данните всяко тримесечие оттогава делът им постепенно е намалявал. България е сред държавите със забележимо понижение на просрочените заеми, наред с Кипър, Гърция, Италия и Португалия.

По наблюдение на EBA понижението на необслужваните кредити към последното тримесечие на годината се дължи на сделки за продажбата им. Понижение има при проблемните заеми, както на домакинствата, така и на фирмите. По сектори лек ръст на лошите кредити има единствено при хотелите и ресторантите – с 0.7 процентни пункта до 8.5%. Негативно засегнати са също компании и организации от областта на изкуството, забавленията и отдиха – там повишението е с 0.6 пункта до 7.3%. 

 

През последните три месеца на 2020 г. кредитите под мораториум са спаднали от 590 млрд. евро на 320 млрд. евро. В това направление по-силен е спадът при фирмените заеми, отколкото при домакинствата. Необслужваните заеми под мораториум са по-малко като дял (3.3%), отколкото тези с вече изтекла отсрочка (3.9%). 

Рентабилността на банките продължава да спада, посочват от EBA. Повишението на нетните такси и приходите от комисиони не може да компенсира спада при нетните приходи от лихви, смятат от европейския регулатор. 

Прогнозата на ЕBA е за вероятна волатилност на пазарите, а притесненията за финансовата стабилност идват от повишените разходи на фирми и държавните програми за подкрепа. Те могат да предизвикат притеснения относно способността плащанията да се погасяват навреме.

Четете още на theagency.bg