Потребителите в Южна Европа са най-засегнати от COVID-19 кризата

BillsПотребителите в Южна Европа са най-сериозно засегнати от безпрецедентната криза, предизвикана от COVID-19, според годишния Барометър за финансово благосъстояние на една от големите компании за изкупуване и събиране на дългове в Европа, който сравнява и проследява финансовото състояние на домакинствата в 24 европейски държави.  

Барометърът се изготвя на базата на три основни показателя: възможност за плащане на сметките; спестявания за бъдещето и финансова грамотност, като са взети под внимание и ключови показатели за съотношението между задължения и доходи на потребителите. 

Задължения на домакинствата в Южна Европа нарастват, а финансовите им проблеми на се задълбочават в резултат на пандемията от COVID-19, показва барометърът. Германия, отново както и през предходната година, заема първо място в класацията за финансово благосъстояние, макар икономическата активност в страната да е ограничена заради коронавируса. Австрия и Естония я следват. Според анализаторите за това допринасят мерките за защита на доходите на населението.  

Потребителите в Южна Европа са най-тежко засегнатите от икономическата криза, предизвикана от коронавируса, сочи Барометърът. Сериозен срив в подреждането отбелязват Италия, Испания и Гърция. Икономиките на трите страни са обект на анализ. Тази на Италия започна да отслабва още в края на 2019 г., а сериозните съкращения на работни места в периода между април и май 2020 г. очаквано засягат чувствително и доходите. Потребителите в страната изпитват проблеми с плащането на сметките в срок и със спестяването на средства. В резултат, Италия е с цели 14 места надолу в Барометър 2020 и е на предпоследната 23-та позиция. 

Заетостта в Испания е силно зависима от туризма, който е в сериозна криза заради COVID-19. Безработицата расте и това пречи на потребителите да спестяват за бъдещето. Финансовата грамотност също отслабва, посочват авторите на проучването. Испания пада с осем места в Барометъра спрямо 2019 г. и заема 22-ра позиция. 

Гърция, където нивото на безработицата е най-високо в цяла Европа и нетните спестявания на домакинствата бяха -15.1% през 2018 г. (най-ниското ниво в Европа), е в дъното на класацията и през 2020 г. Гърците най-рядко успяват да платят сметките си навреме и да спестяват за бъдещето сред изследваните държави. 

Проблемите с платежоспособността на домакинствата в Южна Европа се потвърждават и от барометър на една от големите консултантски компании на глобално ниво Deloitte, който измерва поведението на потребителите в 15 страни по света и се актуализира всеки месец. Жителите на Италия и Испания са сред най-притеснените в настоящата обстановка 👇 📊.       

Балтийските държави преминават през кризата по-добре от очакваното и отчитат значителен ръст в Барометъра на финансовото благосъстояние 2020. Ограничената икономическа активност има сериозно отражение върху потреблението и нивата на заетост в страната, но сравнително ниският дълг на домакинствата, както и високата финансова грамотност, са предпоставки потребителите в тази част на Европа да се справят по-добре финансово по време на пандемията. Естония скача с цели 17 позиции в Барометър 2020 и се подрежда на 3-та позиция. Литва се изкачва до 6-то място, след като през 2019 г. беше 23-та. 

Авторите на изследването констатират, че в условията на COVID-19 се влошава финансовото състояние на домакинствата в държави, които и преди избухването на пандемията са страдали от финансова нестабилност и висока безработица. Някои домакинства успяват по-лесно да постигнат финансова сигурност, като това се дължи на индивидуални обстоятелства и повече възможности. Потребителите, които имат по-добро финансово образование, получават подкрепа от институции и ползват услугите на финансови компании могат да вземат по-добри решения по отношение на личните си финанси, заключават анализаторите.