Почти една трета от европейците не успяват да плащат навреме сметките и задълженията си

Близо една трета от европейците не са плащали навреме сметките и задълженията си поне веднъж през 2021 г., показва проучването European Consumer Payment Report, проведено сред 24 хил. респонденти. В сравнение с 2021 г. увеличението на забавилите плащане е слабо – от 29% на 30%. Между отделните държави има сериозни разлики в дела на хората, които не плащат навреме, има разлики и в причините, поради които не са успели. 

В Гърция например 51% от анкетираните са просрочвали плащания през минала година, а във Финландия и Норвегия този дял е 42% от хората. България не е включена в изследването, което обхваща 24 други държави от Европа. Разликата в регионите е, че в Скандинавските държави като цяло случаите на събиране на просрочени вземания са намалели през миналата година, се отбелязва в доклада. Това предполага, че бизнесът там е по-гъвкав в процесите на събиране по време на пандемията и потребителите там са по-склонни да платят само след напомняне, без да се стига до услугите на специализирани компании. 

Освен това 40% от хората в Северна Европа отговарят, че не са платили навреме, тъй като просто са забравили. На другия полюс са хората в Южна Европа, за които достъпът до пари по принцип е предизвикателство, се казва в доклада. Цели 45% признават, че не са имали пари да платят навреме, а 24% са изгубили доходи по време на пандемията от COVID-19 – най-високият дял в цяла Европа. В северната част на континента социалните системи са много по-щедри и там ако човек изгуби работата си, спадът в доходите му ще е много по-малък, отколкото в южната част на Европа. 

View BG_European Consumer Payment Report_2021 (1) on Beautiful.ai

Интересното е, че резултатите на Източна Европа като цяло са по-добри, отколкото тези на Южна. Така например в източната част 38% не са платили поради липса на пари, като това е дори по-малко, отколкото в Централна Европа (виж графиката). 

Общо за всички държави анкетата показва, че при 16% от хората след плащането на всички сметки, наем и заеми, им остават поне половината от месечните доходи. При 10% обаче след плащането на сметките им остават едва 5% или и по-малко от месечното възнаграждение. Разбивка показва, че жените са по-засегнати от намаление на доходите и увеличение на разходите. Половината от анкетираните казват, че разходите им са се увеличили през миналата година с повече, отколкото приходите им. При мъжете този дял е 44%. Едва 29% от жените и 33% от мъжете са в по-добро положение – с по-голям ръст на доходите, отколкото са нараснали разходите им. 

Още новини четете тук.