Норвежкият B2Holding e събрал близо 126 млн. евро просрочени вземания през последното тримесечие на 2021 г. 

Събраните просрочени вземания от норвежкия B2Holding, собственик на “Агенция за събиране на вземания”, са надминали първоначалните прогнози през последното тримесечие на 2021 г., съобщиха от базираната в Осло финансова компания. За периода октомври – декември брутните събрани вземания са на стойност 125.7 млн. евро, което е 4% намаление спрямо същия период на 2020 г. 

Нетните приходи на B2Holding са 72 млн. евро, а разходите за събиране са намалели с 2 процентни пункта спрямо третото тримесечие. Така през последното тримесечие на 2021 г. те са били 21% от събраните просрочени дългове. Показателят Cash EBITDA за тримесечието е 85.47 млн. евро, a коригираната печалба преди лихви и данъци – 29.45 млн.  

Нетната печалба на B2Holding за периода е 11.9 млн. евро, което се равнява на 0.03 евро на една акция на компанията. Спадът е минимален спрямо последното полугодие на 2020 г., когато печалбата е била 12.20 млн. евро. 

B2Holding е инвестирал 54.76 млн. евро в нови портфейли през четвъртото тримесечие. 88% от инвестициите са били в необезпечени портфейли, от които 23% са по рамкови споразумения. Оставащите за събиране вземания се оценяват на 1.974 млрд. евро към края на тримесечието.

 

B2Holding има стабилна основа в подкрепа на бъдещия си растеж, разполагайки с 218.3 млн. евро ликвиден резерв в края на 2021 г. 

Контролът върху разходите на цялата група остава силен и подобрената събираемост от предишните тримесечия продължава да допринася за ефективността, включително и тази за необезпечения бизнес. 

Наблюдава се значително увеличение на обема необслужвани кредити, предлагани на пазара и очакванията са за още по-голям ръст през 2022 г. 

Още новини четете тук.