Необслужваните заеми в Европа намаляват при влошаващи се перспективи пред икономиките

Слабо понижение на необслужваните заеми – въпреки влошаващите се икономически перспективи, показва последният доклад Risk Dashboard (RD), подготвен от Европейският банков орган (European Banking Authority). Делът на просрочените банкови кредити е паднал малко под 1.8%, а обемът им е намалял с 1% през третото тримесечие на 2022 г. спрямо второто. 

Необслужваните заеми на домакинствата остават без промяна – 2.2% към края на септември. За нефинансовите компании има лек спад с 0.01 процентни пункта до 3.3% просрочени заеми. Със същата стъпка е намалението и в сектора на търговските имоти , където делът на необслужваните кредити е 4.1% (виж графиката). 

Данните сочат вероятност за повишение на необслужваните кредити, но банковата система изглежда стабилна. Заемите от Етап 2 са 9.5%, което е над нивата отпреди пандемията от COVID-19, но през тримесечието няма промяна в дела им. Този тип заеми са определени като рискови, с малко закъснение при плащанията и все още не са станали необслужвани. По правилата на европейските банки за необслужвани се смятат кредити с поне 90 дни забавено плащане. Тези от Етап 2 може отново да станат редовни, а може и да преминат към просрочените. 

Според RD перспективата се влошава, но показателите за кредитен риск остават добри. Високата инфлацията може да има трайно въздействие върху по-уязвимите фирми и домакинства. Колебанията в цените на енергоносителите и суровините е възможно да засегне тежко енергоемките сектори. В случаи на рецесия притесненията за устойчивост на дълговете може да се засилят. 

Индексите на жилищните имоти в отделни държави вече показаха спад. Ранното откриване на длъжници и експозиции в затруднение, адекватната политика на провизиране и навременното признаване на загубите от кредити остават важни и трябва да се наблюдават отблизо, препоръчват от EBA. 

Банките са увеличили експозициите си през третото тримесечие на 2022 г. и общо отпуснатите кредити са нараснали с 1.9%. Заемите към нефинансови компании и специално тези към големи корпорации остават основният двигател за ръста. Ипотечното кредитиране остава почти без промяна, с минимален спад на тримесечна база. Според данните на EBA банките са увеличили още повече експозициите си към енергийни компании – доставчици на газ, електричество, топлоцентрали и климатизация. Увеличението е с над 42 млрд. евро само за тримесечие, което е 8% ръст. 

Към момента банките разполагат с достатъчно ликвидни буфери, но се изправят пред увеличаващи се разходи за финансиране на едро, т.е. от източници, предоставящи ресурс само на финансовите институции. След по-спокоен период в началото на 2022 г. тези първични пазари отново станаха активни. Прогнозата е след последните увеличения на основните лихви, а и с очакваните нови повишения, разходите за финансов ресурс да нараснат.