Необслужваните заеми в българските банки намаляват

Необслужваните кредити в българската банкова система отново намаляват, показват данните на БНБ. Към края на юни те са 5.24% от всички отпуснати заеми и аванси, с 0.26 процентни пункта спад само за три месеца. Потребителските кредити и тези за бизнеса вдигат дела на необслужваните, сочи детайлна справка. Най-малко са просрочията при ипотеките заеми – под 3 на сто от отпуснатите ипотечни кредити са просрочени. Спрямо всички кредити в банковата система необслужваните ипотечни заеми са 0.56%. (виж графиката). 

Освен като дял, просрочените заеми намаляват и като абсолютна стойност – само за три месеца спадът е със 122 млн. лв. Така от една страна растежът на кредитирането помага да се намали съотношението на необслужваните заеми, а от друга – регулярните продажби от банки към специализираните компании за събиране на вземания също подкрепят спада. 

Разбивката по време на просрочие показва, че в края на юни най-голям дял заемат кредитите, по които не е имало плащане над 180 дни. По-малко са тези със забавяне до 90 дни, а едва 0.37% от заемите не са плащани в период от 91 до 180 дни. По правилата на ЕС заем с 90 дни просрочие се счита за просрочен. БНБ не публикува отделна статистика за т.нар. заеми от Етап II – това са кредити, които са в риск да станат необслужвани, но все още са с малко забавяне при плащането. 

Като цяло и разходите за необслужвани кредити са намалели през второто тримесечие – натрупаната обезценка заради провизиране и кредитен риск е 3.492 млрд. лв. в края на юни, при 3.627 млрд. лв. през първото тримесечие.

Oще новини четете тук