Необслужваните заеми при небанковите дружества намаляват при ръст на кредитирането

Необслужваните кредити при небанковите финансови компании са намалели леко през второто тримесечие на 2021 г., показват данни на Българската народна банка (БНБ). В края на юни техният дял е 9.06%, при 9.39% през март. Като абсолютна стойност просрочените вземания се повишават, но общият ръст в кредитирането помага да се намали техният дял в портфейла. 

Голяма част от небанковите компании отпускат кредити при по-облекчени условия и с по-висока лихва в сравнение с банките. Има и поделения на банкови групи, които изнасят потребителското си кредитиране в отделно дружество. При тях изискванията са по-високи, просрочията – по-малко, което влияе на общите данни.  От началото на пандемията от COVID-19 през март миналата година необслужваните кредити при небанковите дружества се увеличават. Всъщност март 2020 г. беше месецът с най-нисък дял просрочени кредити в сектора (виж графиката). 

 

 

Мораториумът върху кредитите беше възможен само за банките и така клиентите на останалите финансови компании нямаха възможност за отсрочка. Това се отрази в доста силен ръст при необслужваните кредити в рамките на няколко месеца – пикът беше в края на декември, когато те стигнаха 9.68%. Оттогава, вече второ тримесечие, делът им намалява. 

Интересното е, че през последните месеци за пръв път кредитите, отпуснати на нефинансови предприятия, т.е. на компании от реалната икономика, са надминали 700 млн. лв. Обяснението може да е в по-гъвкавите условия и по-малкото обезпечения, които тези компании предлагат за бизнес кредити. Това може да е накарало повече компании да се насочат към тях при кризата, предизвикана от пандемията. Все пак основната част от всички заеми са потребителски – за домакинствата. 

Повечето от отпусканите кредити в сектора са с матуритет над 5 години. Дългосрочните заеми са 44% от целия портфейл на небанковите дружества, с 2 процентни пункта спад спрямо юни 2020 г. 

При лизинговите компании необслужваните заеми отново са намалели и като стойност, и като дял, сочат данните на БНБ за второто тримесечие. Към края на юни те са 2.35% или малко над 100 млн. лв.