Необслужваните кредити в еврозоната паднаха под 2%

Необслужваните кредити в еврозоната вече са под 2% – най-ниското им ниво, откакто се публикува такава статистика, показват данните на Европейската централна банка (ЕЦБ). Понижението се дължи както на лекото покачване на кредитирането, така и на слаб спад в абсолютната стойност на просрочените заеми. По правилата на ЕС за такива се смятат кредитите с над 90 дни забавяне в погасяването. 

Това е поредно понижение на необслужваните заеми в клуба на държавите от еврозоната – от 2015 г. насам, когато започва да се публикува статистика, всяко поредно тримесечие е с по-ниско ниво от предходното (виж графиката). 

Активите на европейските банки също се увеличават и към края на март са на стойност близо 26.5 млрд. евро. Засега не се оправдават опасенията, че след изтичането на мораториумите върху кредитите необслужваните ще се увеличат. Страховете обаче остават – по данни на ЕЦБ заемите от Етап 2 (с малко просрочие, в риск да станат необслужвани) се покачват за второ поредно тримесечие.

Европейските банки, дълго време разглеждани като системен риск за икономиката, може да се окажат в най-здравословното си състояние от години, коментира специализираното издание Fortune, като се позовава на последните данни от ЕЦБ. 

Боледуващият финансов сектор на Европа породи известният термин “doom loop” или “гибелна примка”, с което се обозначава порочният кръг на падащи кредитни рейтинги за отделните страни, които водят до понижението им за банките, а това от своя страна подхранва нови държавни заеми. Това подпомогна дълговата криза в еврозоната, което доведе до риск за съществуването на еврото точно преди десет години, отбелязва Fortune. 

Преди това нямаше координиран надзор, а националните власти тълкуваха банковите рискове различно, макар целият регион да споделяше обща валута и монетарна политика. 

“Банковият сектор на еврозоната започна годината със силни капиталови и ликвидни позиции”, коментират пред Fortune от ЕЦБ. Като цяло пандемията нямаше ефект върху необслужваните заеми и засега изглежда, че рисковете от войната в Украйна са ограничени, добавят от Централната банка. 

Още новини четете тук