Необслужваните кредити в българските банки паднаха под 4%

Необслужваните кредити в българската банкова система паднаха до 3.8% от активите на банките, показват данните на БНБ за второто тримесечие на тази година. Според надзорните данни в края на юни кредитите, които са просрочени 90 и повече дни, са над 2.54 млрд. лв. Ако се добавят и тези с по-малко закъснение, сумата достига 4.1 млрд. лв., с 200 млн. лв. спад спрямо март. Като дял от портфейла също има намаление, след като през първото тримесечие на годината проблемни са били 4.05% от заемите. 

Освен като абсолютна стойност, просрочените кредити намаляват и заради силния ръст на кредитирането (виж графиката). 

Формално заемите с под 90 дни просрочие все още не са проблемни по европейските банкови правила, но статистиката отчита и тях. Близо 70% от кредитите с до 90 дни просрочие са корпоративни. Подобно е положението и при останалите – над половината от проблемните кредити на българските банки са на нефинансови предприятия, т.е. реален бизнес. 

View BG_Banks in Bulgaria_BNB_Q2_2023 on Beautiful.ai

Общо 5.8% от всички отпуснати корпоративни заеми на предприятията имат някакво просрочие. Просрочените кредити при домакинствата са 3.6% от всички отпуснати, като проблемни са предимно потребителските. При ипотечните, обезпечени с жилищни имоти, по-малко от 2% са необслужвани за някакъв период, а ако се махнат тези с под 90 дни закъснение, делът им пада едва до 0.82%. Тенденцията фирмените кредити по-често да са необслужвани е от години, а традиционно ипотечните рядко изпадат до просрочие. Изключение досега са годините след 2008 г., когато имотната криза предизвика увеличение на всички просрочени заеми и последваща вълна от продажби на ипотекирани имоти. 

При потребителските кредити забавените плащания са по-често срещани, но трябва да се има предвид, че при някои банки потребителското кредитиране е изнесено в отделни дружества. Те са извън обхвата на банковата статистика и влизат в данните за небанковите компании за кредитиране.

Още новини четете тук