Необслужваните корпоративни и потребителски заеми растат, ипотечните спадат

Необслужваните банкови кредити в България се увеличават през първото тримесечие на годината, показват данните на БНБ. За разлика от предишни тримесечия ръстът на кредитирането не успява да компенсира увеличението на просрочените задължения – делът на лошите заеми расте и за второ поредно тримесечие е над 2% от общия портфейл. Проблемни са предимно потребителските заеми за домакинствата, както и тези за корпоративни клиенти. При ипотечните заеми има дори слаб спад на необслужваните (виж графиката). 

През последните месеци някои анализатори предупреждават за прегряване на сегмента на жилищните кредити и създаване на имотен балон, който ще се отрази негативно на цялата банкова система. Според последния доклад на централната банка, продължителните периоди на висока кредитна активност създават предпоставки за увеличение на задлъжнялостта и натрупване на кредитен риск и ръст на необслужваните кредити. Очакванията на БНБ са увеличението на лихвите в еврозоната да се пренесе със закъснение към България, но само частично. В средата на 2023 г. БНБ увеличи минималните задължителни резерви на търговските банки с цел забавяне на ръста на кредитирането.

View BG_Loans_BNB_Q1_2024 on Beautiful.ai

Спадът на просрочените заеми през миналата година се дължи на продажби на портфейли на специализирани компании и отписвания, посочват от БНБ. Надзорът обръща внимание на високия дял кредити във Фаза 2 – това са заеми, които официално не са необслужвани, но са в риск да станат такива. Съветът към търговските банки е да прилагат адекватно провизиране. 

В края на март стойността на необслужваните заеми с просрочие над 90 дни е 2.445 млрд. лв. – 10.63% ръст спрямо декември. Като дял това са 2.14% от кредитния портфейл на банките. Още близо 1.83 млрд. лв. са просрочени, но за период по-кратък от 90 дни. Като абсолютна стойност най-много са проблемните заеми при нефинансовите предприятия, т.е. реалния бизнес. Той акумулира близо 1.5 млрд. лв. необслужвани кредити, над 15% ръст за тримесечие. Повече от 7 на сто е повишението на просрочените потребителски заеми на домакинствата, а със 7 на сто надолу е промяната при ипотечните кредити. 

Трябва да се има предвид, че донякъде потребителските заеми са обвързани с ипотечните – често банките отпускат потребителски кредит към ипотечния за допълнително финансиране на покупка на имот, както и за ремонт. В тези числа влизат и обикновените потребителски заеми, както и част от стоковите кредити. Някои банки са отделили потребителското си кредитиране в небанкови дружества и техните данни не влизат в банковата статистика, а се отчитат в тази за специализираните в кредитиране небанкови финансови дружества.

Още новини четете тук