B2Holding разполага с над 200 млн. евро за изкупуване на вземания

Норвежкият B2Holding, собственик на Агенция за събиране на вземания (АСВ) и една от водещите компании в изкупуването на дългове в Европа, реализира рекордни финансови резултати през второто тримесечие на 2018 г. и разполага с над 200 млн. евро за нови сделки по придобиване на необслужвани заеми, става ясно от отчета на дружеството за периода, публикуван днес.

Оперативната печалба на B2Holding през април-юни тази година се повишава с 63% за година до 370 млн. млн. крони (38 млн. евро) – най-високата стойност по този показател в историята на компанията досега, а нетната – с 69% до близо 19 млн. евро. Приходите от основна дейност на холдинга се увеличават с 58% до 761 млн. крони (78 млн. евро).

През разглеждания период B2Holding е придобила портфейли за 27 млн. евро в Югоизточна Европа (ЮИЕ) и е постигнала брутна събираемост по портфейли с несъбрани вземания от близо 14 млн. евро, което е рекордна стойност за тримесечие в региона. В ЮИЕ норвежкият холдинг оперира чрез АСВ  (България, Румъния) и B2Kapital (Румъния, Гърция, Кипър).

Фокус на B2Holding през следващите месеци ще останат големите и проблемни пазари на необслужвани кредити на Италия и Гърция, където холдингът развива дейност чрез дъщерно дружество.  Само за второто тримесечие на 2018 г. B2Holding e сключил сделки за над 230 млн. евро, което е двойно повече спрямо година по-рано. 

България продължава да държи челни позиции по ниво на необслужваните заеми в Централна и Източна Европа (ЦИЕ) като с по-голям дял са страните с висока задлъжнялост – Гърция и Кипър. Пазарът на просрочени кредити в страните от Югоизточна Европа се отличава с различни нива на зрялост. Докато румънският пазар е в по-зряла фаза, благодарение на активността на големите компании в придобиването на задължения, в България този сектор е на по-ранен етап от развитието си. Колкото по на юг е пазарът, толкова по-слабо развит е бизнесът с дългове на вторичния пазар и съответно по-голям е потенциалът за развитие и шансът за сделки. В Гърция и Кипър делът на необслужваните кредити е най-висок в Европа и поради тази причина това са пазарите, на които компанията очаква най-бурен ръст през следващите месеци.

Регионът

Делът на необслужваните заеми в България намалява до 9.58% в края на второто тримесечие на 2018 г., но остава доста по-висок, отколкото в Румъния. Тенденцията на спад е продиктувана както от благоприятната икономическа обстановка, така и от активността на компаниите за изкупуване на задължения и стратегията на банките и небанковите финансови институции да продават просрочените си вземания по-често и по-рано. България предоставя добри възможности за търговия с дългове на вторичния пазар. Секторът в България е по-слабо развит в сравнение с Румъния, но това е още един показател за потенциал за бързо развитие, се посочва още в доклада на B2Holding. Очакванията са, че българският пазар тепърва ще се развива и предлагането на обезпечени корпоративни заеми за малки и средни предприятия ще се увеличава. До края а годината се очакват поне три такива сделки.

Гърция продължава да е гореща точка за сделки с лоши кредити, смятат експертите на B2Holding. Необслужваните заеми на банките в страната се изчисляват на 100 млрд. евро, а конкуренцията сред компаниите за изкупуване на вземания все още се определя като ниска. Сходна е ситуацията и в Кипър, където необслужените кредити са около 20 млрд. евро. И на двата пазара банките едва сега започват да продават портфейли, обобщават от B2Holding.

Очаквания за следващото тримесечие 

Третото тримесечие в сектора винаги е по-слабо, коментират от B2Holding, но благодарение на вече задвижените сделки за обезпечени и необезпечени портфейли, включително тези в България, в норвежката компания са оптимисти. „С платформи в 23 страни и достъп до най-големите пазари в Италия, Гърция и Испания, смятаме, че сме добре позиционирани да пораснем още повече до края на 2018 г.“, пише още в доклада на компанията.

[infogram id=“96cac49a-127d-43f3-aadb-aab587c3c9cf“ prefix=“7RJ“ format=“interactive“ title=“Bar Chart“]