Най-добрият платец – 30-годишна, от средно голям град в Южна или Централна България

Дама, на 30 години, жител на Панагюрище, Пазарджик или Кърджали, с размер на задължението до 10 хил. лв. Това е профилът на добре плащащият клиент, изпаднал в просрочие, изготвен от Агенция за събиране на вземания (АСВ), част от B2Holding.

Проучването е направено на база данните от над 400 хил. задължения на физически лица, обработвани от АСВ и поведението на хората, на които са тези задължения, за периода 1 януари 2018 – 1 април 2019 г. Експертите от АСВ представят данни за отношението на длъжниците и навиците им за плащане за пръв път от гледна точка на „добрия длъжник“.

Съвсем наскоро от Асоциацията на колекторските агенции в България очертаха профила на лошият платец – той най-често е около 30-годишен мъж, от град Бургас, който не успява да прецени правилно приходите и разходите си и често взема спонтанни решения.

Тенденции

На база вътрешен скоринг, изготвен от АСВ, за първи път наблюдаваме промяна в тенденциите, наложили се в последните години, за навиците на плащане. Ако доскоро най-масовата група с добри платци беше във възрастовата група между 50 – 60 години към момента тя се измества сред по-младите хора, попадащи в 25 – 29 възрастова група. Това до голяма степен се дължи и на подобряващата се икономическа обстановка в страната и значителното намаляване на процента безработица в последните няколко години – по данни на НСИ от 11,8% през 2013 до 6,1% през 2018, но също така и заради промяната в начина на мислене на по-младото поколение. Представителите на това поколение все по-добре разбират важността от навременното обслужване на задълженията си и как това се отразява върху кредитния им профил. Следващата най-добра група клиенти, погасяващи своите задължения, остават хората в пенсионна възраст и по-специално групата между 69 – 72 години. По-възрастните, обаче като цяло задлъжняват много по-рядко и така при тях е малка вероятността изобщо да изпаднат в просрочие.

Запазва се тенденцията за по-добри плащания сред нежния пол, като жените са с около 30% по-редовни в обслужването на дълговете си от мъжете.

На юг – по-редовни от столичани

Според данни на компанията градовете с най-добри платци са Панагюрище, Пазарджик и Кърджали. Габрово, Раднево и Пещера също са сред местата с редовно плащащи, а от големите градове на първо място е Пловдив. Статистиката на АСВ сочи, че има по-голяма вероятност за редовно плащане, ако длъжникът е от средно големите населени места или градовете с жители между 10 – 50К, надминавайки с малко големите населени места, като интересното тук е, че Пловдив и близките градове в Район – Южен Централен (Асеновград, Карлово, Казанлък, Пещера) са с много високи проценти на плащаемост, надминаващи столицата.

В другата крайност стоят градове като Луковит, Кнежа, Берковица, Видин, Добрич, Бяла Слатина, Провадия. Общото между тях е слабото икономическо развитие, високата безработица и много ниските средни работни заплати. За разлика от тях Южен Централен район в последното десетилетие се развива все по-активно в икономическо отношение. Като цяло обаче, средното ниво на заплащане, не може да даде еднозначна зависимост между заплати и добри длъжници.

Как да направим плащането удобно и лесно

Удобството при начините на плащане е един от факторите, които влияят върху поведението на длъжниците. С тази цел АСВ постоянно внедрява иновации и разработва проекти, с които улеснява достъпа и комуникацията до услугите си. Последната иновация е изцяло нова онлайн базирана платформа, която позволява плащане с 24-часов достъп, седем дни в седмицата. Компанията е първата в своя бранш, която въвежда възможност за заплащане на задълженията на своите клиенти през сайта си – www.theagency.bg, като това може да се извърши с бърз достъп без регистрация, както и чрез създаване на потребителски профил, през който освен плащания клиента може да наблюдава статуса на задълженията си, както и извършените плащания. Това е особено полезно, когато погасяванията се извършват на вноски.

При възникване на въпрос или затруднение, потребителят може бързо да се свърже чрез чат функцията на сайта или по телефона със служител на АСВ, който да му съдейства.

Вътрешни проучвания на компанията показват, че удобството при плащане и възможността за анонимност са много важни фактори, които влияят върху отношението и поведението на длъжниците. Позволявайки изцяло да се игнорира нуждата от телефонни разговори и писма, хората се чувстват по-спокойни и не се налага да тревожат и близките си, ако не искат да споделят финансовите си затруднения. Не по-малко важно е плащането да бъде също толкова дискретно и с възможност да е по всяко време на денонощието. От АСВ знаем, че невинаги е възможно да се отдели от работния ден, затова мнозина от клиентите вече предпочитат онлайн канала, с което компанията отново показа колко е важно иновациите да бъдат реална част от бизнеса.

За стоки се плаща, за телефон – трудно

Проучване на АСВ показва, че най-често „добрите“ длъжници са тези със стоков кредит, отпуснат за покупка на конкретен продукт. Добре се движат погасяванията по кредитни карти и потребителски заеми до 10 хил. лв . Все още задлъжнелите клиенти продължават да обслужват с най-нисък приоритет просрочените си сметки към телекомуникационни оператори, включващи мобилни услуги, телевизия, интернет, мобилни устройства.  Въвеждайки нови и по-гъвкави начини за обслужване на своите клиенти АСВ вярва, че и тази тенденция може да бъде променена.

 

Още новини четете тук.