„Мисия платено“ – ценни съвети за управление на личните финанси по време на криза

През 2017 г. Асоциацията на колекторските агенции в България (АКАБГ) стартира проекта “Мисия платено”, който има за цел да подпомага гражданите в управлението на техните парични задължения. Разработен е наръчник и периодично се провеждат семинари за повишаване финансовата култура, предоставяне на насоки за превенция от задлъжнялост, споделят се съвети и правила за изплащане на дългове.

В настоящата нестабилна обстановка, породена от пандемията COVID-19, в рамките на инициативата „Мисия платено“, АКАБГ предоставя ценни съвети за управление на личните финанси по време на криза. Анализът и структурирането на приходите и разходите е нещо важно и полезно за всеки. На уеб страницата на АКАБГ ще получите информация относно оформяне и планиране на личния и семейния бюджет, подходи и насоки за приоритизиране на разходите и ефективно разпределяне на наличните средства.

„Мисия платено“ насочва вниманието към необходимостта да комуникирате с кредиторите си своевременно и да уведомите за настъпили промени във финансовото ви положение, да договорите изготвяне на индивидуален погасителен план, да се запознаете в детайли с възможностите и особеностите на предлаганите законови мерки при обслужване на задълженията.

Можете да прочетете и как да не попадате в спиралата на допълнителната задлъжнялост и влошаване на кредитната ви история, теглейки нови кредити с цел изплащане на вече съществуващи или покриване на други текущи разходи.

За още полезна информация посетете: https://acabg.bg/mission-paid