Лошите заеми в България спадат до най-ниското си ниво от 8 години

Просрочените кредити на банките в България намаляват до най-ниското си ниво за последните 8 години, сочат данните на БНБ. Към края на март 2018 г. делът на необслужваните кредити се свива до 9.3% от общия кредитен портфейл, което е с близо процентен пункт по-малко спрямо края на 2017 г. За последно те са били на по-ниско ниво през 2009 г. – 6.4%, когато кризата в България тъкмо набираше скорост. Година по-късно делът им достигна над 11%.

Активната продажбата на портфейли с несъбрани вземания е сред основните фактори за спада на необслужваните банкови кредити. В началото на годината беше сключена и най-голямата до момента сделка в сектора – за 460 млн. лв. за портфейл на ОББ.

Обемът на необслужваните заеми в страната към края на март 2018 г. намалява до 7.7 млрд. лв. при 8.3 млрд. лв. през декември 2017 г. Над 72% от лошите кредити са фирмени.

През 2018 г. се очаква делът на лошите заеми да продължи да спада. Очакванията на мениджмънта на Агенция за събиране на вземания ЕАД са, че ще бъдат договорени портфейли за поне 1.5 млрд. лв.

Кои са големите предстоящи сделки вижте повече тук.