Лошите заеми в България намаляха до 7.4%

Спадът на необслужваните кредити се е забавил през първото тримесечие, показват данни от последния доклад на БНБ. В края на март банковите заеми с просрочия са 7.4%, с 0.02 процентни пункта под нивото от декември.

Точно такова слабо понижение имаше и в периода от март до юни миналата година, след което спадът се засили. В края на 2018 г. за пръв път делът на лошите кредити намаля под 8 на сто. Става въпрос само за кредити, които са изпаднали в просрочие и не се погасяват. Преди дни БНБ публикува общи данни за проблемните заеми – 8.9% са общо тези, които са необслужвани и преструктурирани.

От Централната банка обясняват понижението с продажби и отписвания на необслужвани заеми. Банките вече редовно продават пакети лоши кредити на специализирани компании за управление на вземания и така освобождават балансите си и не се налага да заделят допълнително капитал.

Като абсолютна стойност брутните необслужвани кредити са намалели с 84 млн. лв. през първите три месеца, до 6.7 млрд. лв. Повишената активност в кредитирането обаче оставя съотношението почти без промяна спрямо края на 2018 г.

Краткосрочно ръстът на кредитирането се отразява добре на банките, посочват от БНБ. Дългосрочно обаче това може да доведе до натрупване на системни рискове, свързани със задлъжнялост. От надзора не изключват неблагоприятни промени при обслужването на задълженията – повод за това може да стане спад в икономическата активност или покачване на лихвите. Въпреки непрекъснатия спад на лоши заеми, делът им в портфейлите е над средното за ЕС. Успокоително е, че нивото на покритие с обезценки според БНБ е сред най-високите в Съюза.

За първите три месеца на годината активите на банковата система са нараснали с 2.5% до 108.2 млрд. лв. Пазарният дял на петте най-големи банки се е увеличил, като все повече позиции на пазара печелят банките с чужда собственост на компании-майки от ЕС. Кредитирането расте като цяло, благодарение основно на домакинствата и на реалната икономика. Според анализа ниските лихви продължават да бъдат фактор физически лица и компании да теглят повече заеми, а в същото време банките да бъдат много активни в предлагането.

Още новини четете тук.