Лошите кредити в повечето балкански държави намаляват

Лошите кредити в балканските държави са се понижили в първите месеци на годината, показват данни на централните банки. Както и в България продължава тенденцията за спад. Това е свързано основно с активни продажби и прехвърляне на събиранията към външни изпълнители като колекторските компании.

В Босна и Херцеговина необслужваните заеми в банковия сектор са 8.2% към края на март, с 0.3 процентни пункта намаление спрямо декември. В същото време нетните активи на сектора са се повишили с 1.6% до 11.5 млрд. евро. В страната работят общо 14 банки, припомня SeeNews.

В Хърватска необслужваните заеми остават на сравнително високо ниво – 9.5% към края на март, което е свързано с продължителното им преструктуриране, посочват анализатори. В края на септември нивото им е било 10.3%. Кредитните институции в страната имат доста високи нива на капитализация – почти 23% в края на 2018 г., а съотношението между кредити към депозити е било 87% – най-ниското от 17 години насам. Анализатори обясняват, че това отразява макроикономическата стабилност и растящите спестявания на домакинства и бизнес.

Сърбия е сред отличниците на Балканите с 5.5% лоши кредити в края на март, с 0.2 пункта намаление от началото на годината. За сравнение – през август 2016 г. е достигнато рекордно високо ниво от близо 17% необслужвани заеми. Тогава страната приема стратегия, с която да се справи с лошите кредити и резултатите вече се виждат. В сектора на корпоративните заеми през първото тримесечие на тази година намалението е с 0.1%, до едва 5% в края на март. При домакинствата нивото е още по-ниско – 4.4%, без промяна спрямо края на 2018 г.

Румъния остава с под 5% просрочени заеми – 4.9 на сто в края на първото тримесечие, като спрямо декември спадът е с 0.6 процентни пункта. Най-ниското ниво беше постигнато през февруари – 4.8% лоши кредити, но сега явно северната ни съседка отстъпва назад. Резкият спад под 5 на сто беше направен в последните месеци на миналата година.

Последните данни на Централната банка на Гърция са за 2018 г. и показват подобрение като цяло, макар че държавата остава с едни от най-високите нива на лоши кредити в Европа – 45.4%. За последното тримесечие на годината спадът е с 1.3%. Само на домакинствата просрочените заеми са 55%.

В България последните данни на БНБ са към края на 2018 г. и показват 7.6% дял на лошите кредити, с близо 1 процентен пункт спад за тримесечие. У нас тенденцията е намалението да е устойчиво през годините, основно благодарение на множеството сделки за продажба на необслужвани портфейли,  направени в последните 2-3 години.

Понижение от 0.4 процентни пункта през 2018 г. отбелязват лошите кредити в Черна гора. В края на миналата година те са били 6.9%.

Доста по-лошо е положението в Албания, където има повишение до 11.5% в края на април, при 11.4% месец по-рано. В Косово продължават да бъдат балканските отличници с едва 2.6% просрочени кредити в края на април. Спрямо края на 2018 г. промяна почти няма, но на годишан база понижението е с 0.3 процентни пункта.