Лошите бързи заеми слязоха под 10%

Необслужваните кредити при небанковите компании са намалели с почти 40% само за година, показват данните на БНБ. Така за пръв път от години лошите заеми са под 10 на сто от портфейлите. Силно влияние за това имат продажбите на просрочени задължения, посочват от Централната банка.

Данните включват всички компании за кредитиране извън банките или т. нар. дружества за бързи и стокови кредити, за лизинг, за ипотечни небанкови заеми, включително и тези за бизнеса. Към края на декември при тях има само 8.6% необслужвани заеми. Като стойност те са паднали до 210.5 млн. лв., което в сравнение с края на 2016 г. е почти двойно по-малко. Ако погледнем края на 2018 г., понижението е с 38.5% и е резултат на устойчива тенденция от години – ограничаване на лошите заеми в портфейлите, основно заради продажби към компании, специализирани в събирането им. През първата половина на 2016 г. лошите заеми от небанкови дружества паднаха под психологическата граница от 20% и оттогава не са спирали понижаването.

През миналата година са продадени вземания за общо 94.5 млн. лв., от тях – 20% само през четвъртото тримесечие. Тогава беше сключена и рекордната за България сделка между Агенция за събиране на вземания (АСВ), част от норвежкия B2Holding, и Уникредит Булбанк. Със споразумението банката продаде вземания за близо 500 млн. лв. и това се отразява значително върху пазара на просрочени дългове.

Причините дружествата за кредитиране да продават толкова активно портфейли от просрочени кредити са изчистване на балансите и желание за връщане на капитал обратно, с който могат да отпускат нови заеми. Колкото повече се увеличава времето на просрочие, толкова намалява вероятността да се събере целия дълг. Това значително сваля цената, на която този заем може да се продаде, а лош кредит в портфейла означава „затваряне“ на пари, които иначе ще са на оборот в икономиката.

В края на декември всички вземания на небанковите дружества са 2.446 млрд. лв., което представлява 2.3% от БВП на България. За последните три месеца на годината има лек ръст – с 0.5%.

[infogram id=“npl-bnb-1hd12y7lmlqw2km?live“]

Над 1 млрд. лв. от кредитите, отпуснати от небанковите дружества, са със срок над пет години, показва статистиката на БНБ. Увеличението им на годишна база е с по-малко от 2%, но като относителен дял от всички вземания нарастват с повече от 5 процентни пункта, до почти 44%. Дългосрочните заеми, с матуритет над пет години, се увеличават в периоди, когато домакинства и бизнес имат усещане за финансова стабилност, която очакват да продължи и в бъдеще.

Най-голямо намаление има в кредитите със срок между една и пет години – за 2018 г. те са спаднали с близо 16%. Заемите за период до една година също са намалели – с 12 на сто на годишна база. Само за последните три месеца на миналата година обаче при тях има увеличение с 2.5% и така те почти стигат 500 млн. лв.

Заемите на домакинствата са намалели с 12% за година и вече са под 2 млрд. лв. По-голяма част от тях продължават да са потребителските, като в последното тримесечие има минимално увеличение на жилищните заеми. Обяснението е просто – кредитирането през банките расте, така че повече потребители се насочват към тях, за сметка на небанковите.  По-слабо, с малко над 8 на сто, е намалението на годишна база при нефинансовите предприятия. В тях влизат всички производствени, търговски и дружества за услуги.

Oще новини вижте тук.