Лошите банкови заеми в ЕС са на 12-годишен минимум

NPLs in the EU are diminishingНеобслужваните кредити в България са спаднали до най-ниското си равнище от 2009 г., но делът им остава висок спрямо средния за ЕС

Необслужваните банкови кредити в ЕС са се свили до най-ниското си ниво от финансовата криза насам, показват актуалните данни на Европейския банков орган (EBA) към ноември 2019 г., обхващащи балансите на 150 банки или над 80% от активите в сектора.     

Лошите заеми в евросъюза са се свили наполовина за периода юни 2015 г .- ноември 2019 г. – от 1.15 трлн. евро (6% от общия кредитен портфейл) на 636 млн. евро (3%). 

[infogram id=“e7cde029-33c4-4144-a2ff-192d4782747d“ prefix=“crB“ format=“interactive“ title=“NPLs in the EU“]

Основните фактори за понижаването са предприетите от регулаторите и правителствата мерки, както и усилията и активната работа на банките по изчистване на балансите, подобряването на управлението на кредитните портфейли и продажбата на необслужваните заеми, посочва EBA. Икономическият растеж, ниските основни лихви и ниската безработица също са допринесли.        

Независимо от благоприятните данни в някои страни делът на необслужваните кредити продължава да е висок, предупреждава International Banker. Към юни 2019 г. Гърция и Кипър остават единствените страни-членки с двуцифрени нива по този показател – съответно 39.1% и 21.5%. Следват ги Португалия и Италия – 8.9% и 7.9%. 

България е на пето място по дял на несъбираемите заеми в ЕС към юни 2019 г. със 7.2%, което е повече от два пъти над средното за ЕС ниво. Според най-актуалните данни на БНБ към декември миналата година лошите и преструктурирани кредити в банковата система в България намаляват с 21% през 2019 г., а делът им в общия размер на заемите пада от 10% на 7.35%, което в абсолютни стойности представлява спад от почти 1.14 млрд. лв. до 4.3 млрд. лв. – най ниското ниво от 2009 г. насам.    

[infogram id=“ded9aed3-b423-44cd-b9c6-6bb924d7752c“ prefix=“yjq“ format=“interactive“ title=“NPL ratios in the EU countries „] 

Спадът идва в по-голяма степен от разчистване на лоши фирмени кредити – те намаляват от 3.5 млрд. лв. до 2.74 млрд. през миналата година, с което допринасят към общото понижение с 13.8 пр.п. От друга страна, лошите заеми на домакинствата се понижават с около 400 млн. лв. за последната година до 1.56 млрд., като най-голям принос тук имат жилищните кредити.

Независимо от постигнатите резултати централните банкери в страната обръщат внимание, че са необходими по-активни действия и усилия за редуцирането на несъбираемите заеми и призовават участниците на пазара активно да разчистват балансите си. „Настоящият дял на необслужваните кредити в българската банкова система налага кредитните институции да предприемат по-активни действия за намаляване на техния обем, както и в максимална степен да използват съществуващите условия, за да подсигурят по-доброто им покритие с обезценки„, пише в актуалния брой на изданието „Банките в България“.

Изминалата 2019 г. се очаква да е рекордна по отношение на продажбите на портфейли с необслужвани заеми в България. По предварителни данни през периода са сключени сделки за около 2 млрд. лв., което е малко повече от стойността, реализирана през 2018 г.

Експертите очакват обемите на изкупуване на необслужвани кредити да намаляват през следващите години при условие, че икономиката се развива благоприятно. Сред новите тенденции в сектора е вторичният пазар на вземания, както и подписването на все повече рамкови договори. „Обемите, продадени по силата на такива договори, се увеличават и очаквам този ръст да остане стабилен и през следващите година-две,“ прогнозира Димитър Бончев, изпълнителен директор на Агенция за събиране на вземания (АСВ) ЕАД, част от норвежкия B2Holding и една от водещите в сектора в България. 

Вижте повече прогнози за пазара на изкупуване на вземания в България и Югоизточна Европа в интервюто на Георгиос Христофору, регионален директор на B2Holding, тук.