Компаниите за изкупуване на дълг в Европа са придобили необслужвани кредити за близо €70 млрд. през 2020 г.

Debt purchaseКомпаниите за изкупуване на вземания в Европа да придобили необслужвани кредити с номинална стойност €67.7 млрд. през изминалата година, което е най-ниското ниво за последните четири години, сочи докладът за Европейските необслужвани кредити на Debtwire.

COVID-пандемията и карантините са основната причина за забавянето на продажбите на NPL портфейли, според изследването. Значителен брой споразумения са анулирани заради сериозното влошаване на икономическата ситуацията. 

Италия продължава да е най-големият пазар в Европа в сделките с необслужвани кредити. През 2020 г. в страната са изкупени просрочени заеми с номинална стойност €38.9 млрд., което възлиза на почти 60% от общия обем продажби на континента. На второ място е Гърция, но с доста по-ниска абсолютна стойност на продадените NPL портфейли –  €11.7 млрд. Специално за гръцкия пазар експертите очакват значителен ръст тази година, тъй като са в ход сделки за общо €27.7 млрд. Испания заема трето място с изкупени необслужвани кредити за над €6 млрд., а на четвърто място е Великобритания с продажби на NPL-и за почти €4 млрд.

Правителствата в европейските държави стартираха държавно гарантирани програми за подпомагане на местни банки за намаляване дела на необслужваните кредити, припомнят авторите на доклада. Гръцката държавна програма за защита на активите “Херкулес” (HAPS) и италианската GACS оказват подкрепа на местни банки при продажбата на необслужвани кредити на обща стойност €22.3 млрд., което е около една трета от продадените необслужвани кредити. Италианската компания за управление на активи AMCO също има сериозен принос към местния пазар за изкупуване на непогасен дълг. През миналата година тя е придобила задължения за €11.7 млрд. 

Експертите на Debtwire очакват одобрената от парламента в Атина през декември 2019 г. програма “Херкулес” да играе съществена роля на пазара на необслужвани кредити в началото на тази година.  Чрез схемата се очаква да бъдат продадени банкови портфейли с просрочени заеми за €22.6 млрд., пише още в доклада. Според анализа, извън програмата ще бъдат реализирани портфейли за още €5.1 млрд. 

Общият обем на необслужваните заеми в страните-членки на ЕС намалява от €526.3 млрд. евро през второто тримесечие на изминалата година до €510.5 млрд. през третото тримесечие на 2020 г. (виж в графиката 📉 по-долу 👇) Според Debtwire банките заделят рекордно големи провизии, за да се подготвят за следващата голяма вълна от необслужвани кредити, която се очаква в резултат на задълбочаващата се криза от коронавируса. В първите девет месеца на 2020 г. някои от най-големите банки в Германия, Австрия, Швейцария, Франция, Гърция, Ирландия, Италия, Испания и Великобритания са начислили провизии за €56.2 млрд. или над два пъти повече спрямо същия период на 2019 г., отбелязват анализаторите на Debtwire.