Как компаниите за изкупуване на вземания спасяват бизнеси и работни места

Bridging the gap caused by defaulted debt

Компаниите за изкупуване на необслужвани дългове играят полезна роля за решаването на проблема с натрупаните от бизнеса дългове и реално помагат на изпаднали в просрочия предприятия да стабилизират финансите си, както и да запазват работните места и дейността си.

Конкретен пример в тази посока дава в презентация (виж 👉 тук Presentation at the Arctic Nordic Debt Collection Webinar) Eрик Йонсен, главен изпълнителен директор на норвежкия B2Holding, собственик на Агенция за събиране на вземания ЕАД. Презентацията е част от уебинар, фокусиран върху изкупуването и събирането на вземания в скандинавските страни (Arctic Nordic Debt Collection Webinar). В нея Ерик Йонсен представя опита на B2Holding от казус с агрокомпания, ангажирана в производството, преработката, консервирането, дистрибуцията и продажбата на плодове и зеленчуци.

Въпросната агрокомпания ползва ипотечен кредит, обезпечен със земеделска земя и индустриални площи. Макар да генерира оперативна печалба, предприятието има висока задлъжнялост и реализираният от нея нетен финансов резултат се движи около нулата. В един момент вече не е в състояние да обслужва задълженията си, заради което изпада в неплатежоспособност. Дълговете й в размер на 10 млн. евро са придобити от B2Holding. Собственикът на агро компанията е гарант по заема и е силно заинтересован да намери решение на проблема. Затова поддържа активна комуникация и диалог с кредитора.

В първоначалния базов и класически сценарий – ликвидация на предприятието и продажба на активите, които служат като обезпечение, B2Holding предвижда да възстанови около 3.7 млн. евро за 2 години. Кредиторът обаче изготвя и втори, алтернативен подход, в който отчита силната пазарна позиция на изпадналото в неплатежоспособност агропредприятие, желанието на собственика му да съхрани и стабилизира дейността чрез активни действия в тази посока, както и потенциала да бъдат спасени 300 работни места. В този сценарий норвежкият холдинг отчита и че би спестил загуби от времеемкия и костващ допълнителни разходи процес на ликвидация. 

Залагайки на алтернативния втори сценарий и след преговори, B2Holding се договаря да получи от клиента 6.1 млн. евро при оздравяване на дейността. В крайна сметка агропредприятието преодолява кризата, дейността е съхранена, а повече от 300 души запазват работата си. Паралелно, кредиторът получава договорените 6.1 млн. евро след 9 месеца и по този начин увеличава значително резултатите си спрямо първоначалните очаквания.

Още по темата вижте 👀 👇 в презентацията на главния изпълнителен директор на B2Holding – Ерик Йонсен: