Югоизточна Европа увеличава дела си в резултатите на B2Holding

Югоизточна Европа (ЮИЕ), включително 🇧🇬 България, играе все по-голяма роля за развитието на бизнеса на норвежкия B2Holding, който е един от водещите в изкупуването на необслужвани кредити в Европа и чието българско поделение е Агенция за събиране на вземания ЕАД (АСВ), показва отчетът на холдинга за второто тримесечие на 2021 г.   

Регионът, в който наред с 🇧🇬 България са включени още 🇷🇴 Румъния, 🇬🇷 Гърция и Кипър, формира около 15% от общите приходи на норвежкия холдинг B2Holding през април-юни тази година, което е близо два пъти повече спрямо същия период на 2020 г. Приходите на холдинга от пазарите на Югоизточна Европа са се удвоили до 11.78 млн. евро през второто тримесечие. За сравнение ръстът на ниво група е 16% на годишна база до 79.3 млн. евро. 

Северна Европа и Полша се представят силно, както обикновено, а положителното развитие, което видяхме в други региони през първото тримесечие, продължава и през второто. Радвам се, че няколко държави в Централна и Югоизточна Европа подобриха представянето си”, коментира Ерик Йонсен, главен изпълнителен директор на B2Holding. 

 

 

B2Holding реализира 3.12 млн. евро оперативна печалба от дейността си в ЮИЕ през второто тримесечие спрямо загуба за същия период на 2020 г. Разликата във финансовото представяне през двата периода е продиктувана от пандемията от COVID-19, която миналата година наложи затваряне на икономиките на почти всички европейски държави и се отрази сериозно на финансовия сектор. 

Събраните суми по придобити портфейли в цялата група се движат стабилно за периода, като резултатите по обезпечените портфейли са над очакванията в няколко региона, сред които и Югоизточна Европа. Събираемостта в региона се увеличава с 44% спрямо второто тримесечие на  предходната година. Изменението при обезпечените портфейли бележи ръст от 82%.

 B2Holding е инвестирал 21.4 млн. евро в нови портфейли през второто тримесечие. Почти половината от инвестициите на B2Holding са насочени към Полша. Останалата част са реализирани на пазарите в скандинавските страни, Западна и Югоизточна Европа. По оценка на мениджмънта на холдинга постепенното изтичане на мораториумите върху плащания по кредити раздвижва пазара на просрочени вземания. Очакванията са това раздвижване да стане по-забележимо към края на тази година и през 2022 г. 

 Четете още новини от сектора на сайта на АСВ 👉 тук