СТАЖАНТ – МЛАДШИ ПРАВЕН СЪТРУДНИК в Дирекция „Съдебни вземания“

Търсим теб!

Какво ще правиш?:

 Ще се запознаеш и ще преминеш през всички основни процеси в изпълнителното производство
 Ще съдействаш на юрисконсулти по искови производства – подготовка на становища, отговори на искови молби и искови молби
 Ще получаваш и обработваш съдебни съобщения – електронно и на хартия
 Ще подготвяш заявления по заповедни производства и ще проверяваш обжалвани разпореждания
 Ще посещаваш съда за събиране на изпълнителни листа и справки по дела
 Ще подготвяш документи за завеждане на нови изпълнителни дела и за конституиране по заведени изпълнителни дела
 Ще посещаваш кантори на ЧСИ/ДСИ за справки по дела
 Ще изготвяш справки по висящи граждански дела и ще разчиташ имотни справки
 Ще работиш със специализиран софтуер
 Ще подпомагаш организационно дейността на Дирекцията

Имаш предимство, ако:

 Си завършил II-ри курс Право
 Имаш добра компютърна грамотност
 Си инициативен, организиран и екипно ориентиран
 Работиш с внимание към детайла

Предлагаме ти:

• Платен стаж – с продължителност от 1 до 12 месеца
• Възможност за гъвкаво работно време
• Възможност за преминаване на постоянна позиция
• Придобиване на реален практически опит
• Менторска подкрепа
• Опит във водеща финансова институция
• Дигитални ваучери за храна – 140 лв.
• Допълнително здравно застраховане
• Позитивна работна атмосфера
• Топли напитки в офиса
• Фирмени събития и инициативи
• Офис масажи

Как да кандидатстваш:

Ако виждаш успеха и професионалното си развитие в Нашата компания, ако за теб доброто управление се корени в новите идеи, екипната работа и лоялното отношение, очакваме CV.

Личните ти данни се обработват в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04. 2016 г., както е посочено в политиката по-долу.

Моля, имай предвид, че ще се свържем само с одобрените по документи кандидати.

Кандидатствайте:

    Прикачи файл (задължително) - макс. 10mb


    Запознах се и приемам политиките за обработка на лични данни.

    Моля, прочетете общите условия, преди да продължите.