Оперативен счетоводител

„Агенция за събиране на вземания” ЕАД е небанкова финансова институция, специализирана в купуването на просрочени вземания. Позицията ни на пазара е стабилна и утвърдена. Наши клиенти са банки, небанкови финансови институции, телекомуникационни дружества и др.

Търсим квалифициран, амбициозен и отговорен служител за позицията Оперативен счетоводител, който да се присъедини към екипа ни.

Характеристика на позицията:
∙ Текуща обработка и осчетоводяване на първични счетоводни документи;
∙ Въвеждане на счетоводни записи за одобрени авансови отчети и документи от ЧСИ;
∙ Нареждане и осчетоводяване на банкови преводи;
∙ Проследяване и контрол на плащания към контрагенти;
∙ Актуализиране и отразяване на корекции в оперативния софтуер на компанията;
∙ Класиране, съхранение и архивиране на счетоводните документи;
∙ Изготвяне на счетоводни справки;
∙ Извършва инвентаризация на дълготрайни активи, вземания и задължения на дружеството;
∙ Активно участва в проектите за автоматизация на процесите във финансовия отдел.

Изисквания към кандидатите:
∙ Висше икономическо или техническо образование – специалност „Счетоводство и контрол“ е предимство;
∙ Познаване и прилагане на ЗС, МСС и данъчното законодателство;
∙ Отлични познания и умения за работа с MS Excel и счетоводен софтуер Бизнес навигатор;
∙ Внимание към детайла, коректност и отговорно отношение към работата;
∙ Умения за работа в екип, аналитично мислене и систематичност;
∙ Високо ниво на самодисциплина и комуникационни умения.

Какво предлагаме ние:
∙ Трудов договор и фиксирано възнаграждение;
∙ Добър социален пакет;
∙ Обучение и възможности за повишаване на квалификацията;
∙ Динамична работа в мотивиран екип;
∙ Възможности за дългосрочна професионална реализация и развитие в утвърдена, стабилна компания.

Как да кандидатствате:
Ако виждате успеха и професионалното си развитие в Нашата компания, ако за Вас доброто управление се корени в новите идеи, екипната работа и лоялното отношение, очакваме подробна автобиография.

Личните данни Ви данни се обработват в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016 г., както е посочено в политиката по-долу.

Моля, имайте предвид, че ще се свържем само с одобрените по документи кандидати.

Кандидатствайте:

    Прикачи файл (задължително) - макс. 10mb


    Запознах се и приемам политиките за обработка на лични данни.
    Моля, прочетете общите условия, преди да продължите.