„Главен експерт събиране на корпоративни и обезпечени вземания“

„Агенция за събиране на вземания” ЕАД е небанкова финансова институция, специализирана в купуването на просрочени вземания. Ние сме част от B2Holding – един от лидерите в сектора за Европа. Позицията ни на пазара на обезпечени вземания е стабилна и утвърдена, след изкупуването на някои от най-големите портфейли, продавани на пазара от банки в топ 10.
Търсим квалифициран, амбициозен и отговорен служител за позицията „Главен експерт събиране на корпоративни и обезпечени вземания“, който да се присъедини към екипа на Дружеството в Дирекция „Корпоративни и обезпечени вземания“.

Нашите изисквания:
– Динамичен, организиран и ориентиран към резултатите колега с отлични комуникативни умения;
– Team player, с доказан опит в събирането на обезпечени вземания, реализация на активи, бизнес контакти с професионални общности и организации, подпомагащи събирането;
– Добро ниво на владеене на английски език;
– Работа с MS Office – Word, Excel, Power point;
– Висше икономическо образование.

Вашите отговорности:
– Управление на възложен портфейл от обезпечени вземания;
– Прогнозиране и планиране на събираемостта по възложените експозиции на месечна, тримесечна и годишна база;
– Изпълнение на възложените цели на месечна, тримесечна и годишна база;
– Посещение на обезпечения и на други възбранени/запорирани активи;
– Провеждане на преговори с клиенти, длъжници, инвеститори, купувачи и др.;
– Подготвяне на предложения и защита на сделки пред ръководството.

Предложението на компанията:
– Динамична работа в млад и мотивиран екип, с доказани професионалисти и резултати;
– Конкурентно възнаграждение и бонус схема, зависеща от постигнатите резултати;
– Социални придобивки – ежемесечни ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване, служебен телефон;
– Възможности за дългосрочна професионална реализация и развитие в утвърдена, стабилна компания;
– Трудов договор.

Ако виждате успеха и професионалното си развитие в нашата компания, ако за Вас доброто управление се корени в новите идеи, екипната работа и лоялното отношение, очакваме подробна автобиография и актуална снимка.

Гарантирана конфиденциалност на всички кандидатури по смисъла на ЗЗЛД. Ще се свържем само с одобрените по документи кандидати.

Кандидатствайте:

    Прикачи файл (задължително) - макс. 10mb


    Запознах се и приемам политиките за обработка на лични данни.
    Моля, прочетете общите условия, преди да продължите.