Изкупените дългове са намалели драстично през 2020 г.

CalculationsИзкупените дългове в България през 2020 г. са намалели драстично до малко над 500 млн. лв. Това показват данните на Асоциацията за управление на вземания (АУВ), новото име на организацията, която обединява над 70% от компаниите за изкупуване и управление на вземания в страната и чийто член е Агенция за събиране на вземания ЕАД (АСВ), част от норвежката B2Holding.

За сравнение през 2019 г. бяха сключени сделки за портфейли на стойност 1.36 млрд. лв., докато през предходната 2018 година бяха продадени просрочени задължения за рекордните в историята над 1.9 млрд. лв. 

Въпреки съществените промени в икономическата среда през 2020 година, която бе белязана от пандемията у нас и по света, общият обем нововъзложен дълг към компании за управление на вземания намалява. За 2020 година той е 741.6 млн. лева при 832.3 млн. лева за 2019 година. За 2018 г. пък този показател възлиза на 1.418 млрд. лева. Броят на случаите на изкупен дълг е паднал наполовина, до малко над 100 хил. броя за 2020 г. 

Тенденцията на спад продължава и през първото тримесечие на 2021, но данните към момента не отразяват обективната картина, посочват от Асоциацията за управление на вземания.

„Колкото и оптимистични да изглеждат цифрите, истината е, че финансовите предизвикателства предстоят. Отчасти, по-ниските обеми, възложени за събиране се дължат на мораториума на банките. Той даде глътка въздух на клиентите в затруднение, но и отложи проблеми, на които тепърва ще станем свидетели в края на 2021 г. Не са ясни дългосрочните ефекти от него, възможно е някои домакинства да са неприятно изненадани от по-високите суми, които трябва да платят за кредитите си. Затова правилното управление на парите е много важно за всеки един от нас и е ключово за по-бързото излизане от кризата”, коментират от АУВ.

„Картината ще се измени в края на годината и е много важно потребителите и бизнесът да са подготвени. Според данните на БНБ за първото тримесечие на 2021 г. е образуван нов лош дълг, вследствие на мораториума в размер на над 1 млрд. лв. или 10% от разсрочените задължения. Тези задължения няма да изчезнат, напротив, трябва сериозна стратегия как и дали ще могат да се съберат и как това ще се отрази на финансовата сфера като цяло. От друга страна, в продължение на месеци редица големи индустрии бяха напълно затворени, това няма как да не се отрази на първо място на покупателната способност на населението, плащането на данъци и такси от страна на бизнесите, а оттам на цялата икономика”, смятат от Асоциацията. 

По данни на Асоциацията относителното дялово разделение на кредиторите остава без съществени промени, с известни изменения в конкретните стойности. Банките се задържат като най-големият кредитор с 44% от стойността на целия обем възложен дълг. Следват ги небанковите финансови институции с общо 28% от стойността на дълга. Третият най-често срещан кредитор са телекомите с дял от 16%. 

Междуфирмена задлъжнялост

Известен ръст отбелязва общият обем нововъзложен дълг на пазара на междуфирмени вземания, сочат още данните от проучването на Асоциацията. Стойността на този показател за 2020 година е 9.356 млн. лева, докато за 2019 тя е 7.806 млн. лева. Идентична е тенденцията при броя случаи. За 2020 те са общо 21 459, а за 2019 – 17 169 случая.

„Предвид факта, че някои сектори бяха силно засегнати още през 2020 г., данните за растяща междуфирмена задлъжнялост не са изненадващи. Вероятно е тази тенденция да се задълбочи, но за бизнесите е важно да бъдат особено внимателни – смятам, че всеки бизнес трябва добре да управлява наличните си средства, във времена на криза кешът е най-важен. Някои преосмислиха бизнес модела си, други по-детайлно проверяват финансовата стабилност на контрагентите си, трети с гъвкавост дори съумяха да повишат печалбата си”, казват от АУВ.

Плащаемост

Плащаемостта през 2020 година отслабва спрямо 2019 г., посочват още от Асоциацията. Те отчитат понижение с около 13% на годишна база.

„Групата на хората, които изпитват реална невъзможност да плащат, продължава да е най-малка. Настоящата ситуация на несигурност създава предпоставки за някои потребители да се стремят да избегнат погасяването на вземанията си. Част от хората обаче използваха именно този момент, за да предоговорят по-добри условия по кредитите си и точно те ще спечелят в дългосрочен план”, коментират от Асоциацията. 

Прогноза

Според експертите от АУВ за бизнеса и за потребителите е важно да следят движението на инфлацията. Тенденциите за ръст на този показател, ведно с евентуално покачване на лихвите по кредитите, което вече се случва в САЩ, би могло да се превърне в предизвикателство пред някои домакинства в дългосрочен план. До края на годината съществени сътресения не се очакват, посочват от Асоциацията и призовават потребителите да бъдат внимателни при вземането на финансови решения.