Съвети и често задавани въпроси

Вижте отговорите на най-често задаваните от клиентите въпроси:

Кои сте Вие?

Агенция за събиране на вземания е еднолично акционерно дружество (АСВ ЕАД), което е специализирано в изкупуване на портфейли с обезпечени и необезпечени вземания на физически лица и фирми от банки, небанкови финансиращи институции, телекоми и др. Регистрирани сме като финансова институция към Българска Народна Банка.

Защо трябва да плащам на Вас?

Ако получите писмо от компанията ни или наш представител се свърже с Вас, то това означава, че сме придобили задължението Ви съгласно договор за цесия между нас и Ваш кредитор. Ние встъпваме в правата на кредитор по вземането, от което следва, че всички плащания следва да бъдат насочени към нас и извършвани по някой от по-долу споменатите начини.

Какво е цесия?

Цесията е правно уредена в ЗЗД и е съглашение, с което кредиторът на едно вземане го прехвърля, чрез договор, на трето лице. Съгласно чл. 99 от ЗЗД прехвърленото вземане преминава върху новия кредитор, заедно с привилегиите, обезпеченията и другите му принадлежности.

Как да погася задължението си?

Можете да извършите плащане по един от следните начини:

 • Онлайн на сайта за електронни плащания на Агенцията: online.theagency.bg , като детайлна информация относно начина и процеса на плащания, може да откриете тук.
 • По банков път: Във всеки клон на ОББ АД, по нашата сметка BG93UBBS80021028746440, BIC:UBBSBGSF. Моля цитирайте в основание три имена и ЕГН.
 • Чрез касите на EasyPay, само по номера на задължението Ви в системата ни и без такса за наши клиенти (включително и през уикенди и официални празници). Пълния списък на касите в цялата страна, както и тяхното работно време можете да видите тук. Всеки работен ден между 09:00ч. и 18:30ч. можете да получите информацията, която Ви е необходима за да направите вноска по задължението Ви на телефон 0700 45 600.
 • Чрез касите на БТК ЕАД (Vivacom), само за задължения, за които изрично е упомената тази възможност.

Служителите на Агенцията не са оторизирани да приемат плащания. По вашето задължение може да бъде направено плащане само по изброените по-горе методи.

Защо е важно да платя задължението си?

На първо място, защото хората без задължения са по-щастливата част от нашето общество. Отговорното отношение има своите привилегии, които се изразяват в по-лесен достъп до кредити и други финансови услуги, но също така и в по-ниски допълнителни разходи и такси, които могат да бъдат начислени в хода на събиране на дълга по съдебен ред.

Как ще комуникирам с Вас, като нов кредитор по задължението ми?

За нас е важно да поддържаме постоянен контакт с Вас, да помагаме и участваме активно в избора на най-подходящото решение на ситуацията, както и да можем своевременно да Ви уведомяваме за актуалния размер на задължението Ви, новости или текущи кампании, в които може да вземете участие. Основните канали за комуникация с нас са:

 • По телефон, всеки работен ден от 08:30 до 19:00 часа, както и събота от 08:30 до 17:00 часа. Телефоните, на които можете да се свържете с нас са:
  0700 45 600 – за задължения по кредитни продукти (заеми, кредитни карти, овърдрафти, др.)
  02 408 40 70 – за задължения към телекоми и фирмени задължения по фактури
  02 408 01 00 – за съдебни вземания
 • През електронната ни поща office@theagency.bg или формата за контакт в сайта
 • Чрез писма, доставени до пощенската Ви кутия или срещу подпис. Моля, четете внимателно съдържанието, което е подготвено специално за Вас и винаги връщайте обаждане в случай, че имате обективна невъзможност да изпълните написаното в писмото.
 • На нашия адрес, който можете да намерите в секция „Контакти“ – моля, винаги съгласувайте предварително Вашата визита с нашите експерти, за да може тя да бъде бърза и ефективна.

Ще получа ли документ, ако изплатя задължението си?

Разбира се! Агенция за събиране на вземания ЕАД ще издаде удостоверение за Вашия погасен дълг, след като го заявите по удобен за Вас начин – по телефон, по имейл/чат или през онлайн платформата ни. Документа можете да получите в нашия офис или чрез куриер, след предварително уговорен ден и адрес за доставка. Нашите клиенти често прилагат тези удостоверения при кандидатстване за кредитни услуги, за да докажат добросъвестно изпълнение на ангажиментите си по предишни договори.

Плащам, но задължението не намалява. Защо?

Понякога сумите, които плащате са много ниски, следователно не могат да покрият лихвата за забава. Затова е важно да чуете съветите на нашите консултанти и точно да изпълнявате поетите ангажименти. Лихвата за забава при просрочени задължения е уредена в Постановление № 426 от 18.12.2014 г. и се определя от основния лихвен процент на Българската народна банка (БНБ), плюс 10 процентни пункта.

Пример 1: Задължение в размер на 500 лв. Месечната лихва за забава (ОЛП + 10% / 12) е 4,17 лв., при плащане от 100 лв. след начисляване на месечната лихва, цялото плащане ще бъде отразено по вземането (вече 504,17 лв.) и съответно новият остатък ще бъде в размер на 404,17 лв.

Пример 2: Задължение в размер на 15 000 лв. Месечната лихва за забава (ОЛП + 10% / 12) е 125 лв. и всяко плащане под тази стойност няма да намали текущо дълга. Ако постъпи плащане от 100 лв. за месеца, реалният остатък ще бъде 15 025 лв., въпреки направеното погасяване.

Ваш служител ме посети на адрес. Защо?

Агенция за събиране на вземания ЕАД разполага с мрежа от специалисти, които посещават нашите клиенти, за да договорят конкретни ангажименти за погасяване на задължението. Те се легитимират със служебните си карти и ще изберат заедно с Вас най-добрите условия за погасяване, с конкретни срокове и суми. Нашите служители не събират пари на ръка и не издават приходни документи от името на компанията, като единствените легитимни начини за плащане на задължението са упоменати по-горе.

Как и защо обработвате личните ми данни?

В качеството си на администратор на лични данни АСВ ЕАД разполага с правото да обработва лични данни (по смисъла на Закона за защита на лични данни като например такива са: имена, ЕГН, адрес, телефон, месторождение на лицето и др.) на своите клиенти, чиито вземания е закупило. Обработването на посочените данни се осъществява единствено за целите на осъществяваната от дружеството дейност по събиране на вземания при спазване на всички законови изисквания за тяхното съхранение и защита.

Защо данните ми фигурират в ЦКР към БНБ?

АСВ ЕАД, в качеството си на финансова институция, е задължено да подава ежемесечно информация за задълженията на своите клиенти, съгласно Наредба 22 за финансовите институции на БНБ. Информация за всеки един кредит се подава докато кредитът е активен. Дори и в Съдебна фаза, кредитът бива подаван в ЦКР на БНБ докато не бъде приключен напълно, т.е. изплатен. Информация за приключените кредити се пази в ЦКР в рамките на 5 години.

Задължението ми е съдебно и изпратено към ЧСИ. Какво следва и към кого да се обърна?

В този случай срещу Вас има издаден изпълнителен лист и е образувано изпълнително дело при съдебен изпълнител. Информация за размера на дълга, предприетите изпълнителни действия и възможностите за неговото погасяване можете да получите от юрисконсулт на компанията, отговарящ за Вашето дело или представител на кантората на частния съдебен изпълнител.


Онлайн Плащания


Ще има ли такса за направеното плащане?

Както при всички картови транзакции такси няма. При евентуално наличие на такава, тя ще бъде наложена от страна на обслужваща Ви банка.

Кога ще видя отразено плащането си?

Плащането се отразява до няколко минути в платформата. При наличие на технически проблем, водещ до забавяне, ще бъдете уведомени при извършване на плащането за срока, в който ще се актуализира информацията, но не повече от 24 часа след извършването му.

Само с Mastercard и Visa ли мога да платя?

Да, за момента само с карти MasterCard и Visa, може да се осъществи плащане през платформата.

Мога ли да се регистрирам повече от един път?

Не. Можете да се регистрирате само веднъж. След като един път сте въвели Вашата информация, не можете да отворите нова сметка.

След като съм се регистрирал, мога ли да променя личната информация, която съм въвел при регистрацията?

Първоначално зададената информация не може да бъде сменяна, но можете да добавяте нови адреси и телефони при необходимост.

Каква е минималната сума, която мога да платя по задължението си?

Ако имате въпроси, свързани с размера на минималната сума, която може да внесете моля свържете с наш представител на телефон 0700 45 600 или чрез използване на чат опцията на сайта ни, или чрез отправяне на запитване през контактната форма в уеб страницата ни – https://theagency.bg/contacts/

Защитени ли са моите лични данни?

Вашата лична информация се пази в поверителност и служи само за верификация на акаунта. Предоставените от Вас лични данни ще бъдат обработвани, използвани и съхранявани при условията на конфиденциалност, с които може да се запознаете на https://theagency.bg/poveritelnost/

Какво да направя, ако забравя паролата си?

Можете да използвате менюто „Забравена парола“ в началната страница на online.theagency.bg.

Как мога да сменя паролата си?

Можете да изберете нова парола от меню „Моите данни“ в личния си профил на  online.theagency.bg

Трябва ли да въвеждам лична информация всеки път, когато извършвам транзакция?

Не. Единствената повтаряща се информация от такъв тип е свързан с данни относно вашата/ите карта/и в платформата на Борика.

Как да изчистя съхраняваната от браузъра кеш-памет?

Всеки браузър има свой собствен начин за изчистване на кеш-паметта, а някои имат различни имена за нея. За информация относно тази функция, проверете съответната Help секция на използвания от Вас браузър.

Съвети


Важно е да поддържате контакт с нашите експерти.

Уведомявайте ни своевременно при промяна на телефон за връзка с Вас, адрес, на който живеете или работното Ви място. Това помага на нашите експерти да стигнат бързо до Вас и да Ви предложат най-доброто решение за погасяване на задължението Ви. Продължителна липса на контакт, както и погасяване по задължението, биха могли да се счетат за отказ от плащане, съответно по-ранно предприемане на предвидените от закона действия, включително и образуване на дело, налагане на възбрани, запори, опис и публична продан на имущество, други. По тази причина нашият съвет е да поддържате активна комуникация с нас.

Винаги плащайте съгласно направените договорености.

Ще очакваме Вашите плащания в размер и срок, договорени с наш експерт и изпратени до Вас с писмо или SMS на мобилния Ви телефон. Заедно с Вас нашите колеги ще определят такъв размер на вноска или пълно погасяване, който да отговаря най-добре на конкретната ситуация. Нашите експерти най-правилно могат да преценят, заедно с Вас такъв размер на вноска или пълно погасяване, който да отговаря най-добре на конкретната ситуация.

Платете задължението преди да бъдат предприети действия по принудително изпълнение.

Наша основна цел е да дадем възможност за погасяване на задължението по най-бързия и изгоден за Вас начин. Пристъпване към принудително събиране би увеличило Вашето задължение с направените разходи за адвокатски хонорари, съдебни такси, такси на съдебни изпълнители, лихви за просрочие и др. Ако вече сме предприели подобни мерки, моля да се свържете с нас при първа възможност, за да намерим най-доброто решение за Вас.

Търсете начини за пълно погасяване/рефинансиране на дълга.

Това е най-добрият вариант за Вас. Ние ще съдействаме, като издадем Удостоверение за размер на дълга, което може да бъде представено при кандидатстване за кредитен продукт пред бъдещия Ви кредитор.
При погасяване на Вашето задължение в цялост, Агенция за събиране на вземания ЕАД ще подаде необходимата информация към ЦКР до 15-то число на следващия месец, за актуализиране на Вашия кредитен статус. Кредитната история отразява Вашата надеждност, стабилност и финансова репутация, като до нея имат достъп всички банкови и финансови институции, регистрирани на територията на Република България.

Как да упълномощите трети лица да Ви представляват.

Препоръчваме при упълномощаване на друго лице да Ви представлява пред нас, да се представя нотариално заверено пълномощно с конкретно посочени правомощия. Ще считаме всяко пълномощно за действащо до изричното му оттегляне от Ваша страна – лично и в писмен вид.

Пълномощни, както и други официални документи, съставени в чужда държава, се представят пред нас заверени в българско посолство или консулство в съответната държава или легализирани, съответно придружени с “апостил” и преведени на български език от заклет преводач.

Ако пълномощното е с неясни правомощия, имаме право да откажем приемането му.