Хората със свободни професии са все по-застрашени от финансови затруднения

Хората със свободни професии и самонаетите са в по-голям риск от бедност и социално изключване, показват данни на Европейската статистическа служба (Eurostat) за 2021 г. Близо една четвърт от самонаетите европейци са в рискова категория, като делът им се е увеличил с 1 процентен пункт в сравнение с предходната година. Това е и единствената група хора, класифицирани според статуса им на заетост, при които има влошаване за една година. 

Банките в България отчитат повишения риск при самонаетите чрез лихвените проценти по заемите. По данни на БНБ през август кредитите за работодатели и самонаети лица са отпускани при средна лихва от 3.21%, с 0.18 процентни пункта увеличение само за месец. Лихвата е доста по-ниска от тази на обикновени потребителски кредити и по-висока от тази на жилищните. Спрямо тях заемите за работодатели и самонаети са поскъпнали най-много на месечна база, но годишното изменение и при трите вида заеми е сходно – около 0.2 процентни пункта спад. 

View BG_Eurostat _poverty on Beautiful.ai

Според данните на Eurostat в Европа при всички, освен при самонаетите, се наблюдава подобрение и намаление на риска от финансови затруднения през миналата година. Това включва пенсионерите, заетите по трудови договори и тези без никаква работа (виж графиката). Най-зле е положението за самонаетите в Румъния, Португалия и Естония, като в северната ни съседка има и най-силно увеличение в дела им. Румъния е своеобразен рекордьор – над 70% от самонаетите са в рискова група. 

Значително увеличение има и в България, но при нас като цяло хората със свободни професии и самонаетите са в по-добра позиция, отколкото в много от европейските държави. Подобрение има в Унгария и Ирландия, които остават сред държавите, където е най-малко вероятно работещите на граждански договори да изпаднат в бедност и социално изключване. 

Близо една трета от всички българи живеят с този риск. По-вероятно е затруднения да изпитат жените, хората над 65 години, безработните и домакинствата без деца. В Румъния ситуацията е подобна, с разликата, че на север децата под 18 години са по-застрашени, отколкото възрастните. 

Още новини четете тук