Георгиос Христофору: Лошите заеми ще намаляват, фокусът на инвеститорите отива към бизнес кредитите

Георгиос Христофору, регионален директор за Югоизточна Европа (ЮИЕ) на норвежкия B2HoldingСпад на лошите заеми в Европа и фокус върху бизнес кредитите и обезпечените заеми при сделките за несъбрани задължения прогнозира Георгиос Христофору, регионален директор за Югоизточна Европа (ЮИЕ) на норвежкия B2Holding, част от който е Агенция за събиране на вземания (АСВ).

Христофору участва в панела, посветен на пазара на необслужвани заеми по време на шестата годишна конференция „Банките и бизнесът“, организирана от Икономедиа, издател на Капитал.

В презентацията си той изтъкна, че тенденцията на спад на лошите кредити ще продължи до 2021 г. в условията на нарастващ натиск на регулаторите и правителствата. Вниманието постепенно ще се измества към кредитите за бизнеса и обезпечените заеми, смята Христофору.

Експертът, който е и  главен изпълнителен директор на B2Kapital SA-Гърция, напомни, че в края на юни делът на лошите заеми в ЕС е средно 3.6%, което е в пъти по-малко от равнището им в страните от ЮИЕ. В момента Гърция е четвъртият по големина пазар на необслужвани заеми в Европа, а веднага след нея се нарежда Кипър. Макар Гърция и Кипър да са на първите места като дял на лошите кредити, по стойност ги изпреварват Италия (159 млрд. евро), Франция (133 млрд. евро) и Испания (99 млрд. евро). За сравнение – стойността на просрочените заеми в Гърция е близо 95 млрд. евро, а в Кипър – малко над 13 млрд. евро.

Презентацията на Георгиос Христофору, регионален директор за Югоизточна Европа (ЮИЕ) на норвежкия B2Holding

През тази година се очаква пазарът на необслужвани задължения в България да приключи с рекорден ръст и обем на сделките за продажба на несъбираеми заеми, отбеляза Христофору. Прогнозата е продажбата на просрочен дълг да достигне 1.7 млрд. лв. номинална стойност през 2018 г., което ще се дължи основно на активността на банките. Така пазарът ще отбележи повече от двойно покачване спрямо миналата година, когато бяха реализирани сделки за 772 млн. лв. продаден номинал.

[infogram id=“izkupen-dulg-v-bulgariya-1h8n6m908p1g4xo?live“]

Тази година най-голямата сделка в България беше сключена между АСВ и Уникредит Булбанк за продажба на 256 млн. евро вземания по номинал. Сделката беше исторически рекорд за българския пазар. Прогнозата на Христофору е динамиката на българския пазар да се запази. Той очаква да се предложат повече кредити за бизнеса – корпоративни, за малки и средни предприятия и микрозаеми, както и все по-големи смесени пакети от обезпечени и необезпечени кредити.

Христофору прогнозира ръст на рамковите споразумения между банките и специализираните компании за изкупуване на вземания. В момента такива сключват няколко банки в България и очакванията са все повече от тях да го правят. Подобни рамкови споразумения (forward flow deals – FFDs) гарантират стабилна цена за определен период от време.

През тази година B2Holding сключи няколко крупни сделки в Гърция, България, Кипър и Румъния. През тази година рекордът на холдинга в региона е придобиването на портфейл за 3.8 млрд. евро необезпечени заеми от Alpha Bank и други 2.04 млрд. евро от гръцката Eurobank. Третия по размер портфейл в региона е 250 млн. евро обезпечени и необезпечени кредити от Уникредит Булбанк. По-малко са придобитите вземания от кипърската Hellenic Bank и румънската Banka Transilvania, съответно 144 млн. и 124 млн. евро.

За B2Holding изминаващата година подобрява нови положителни рекорди, стана ясно от данните, представени от Георгиос Христофору. През второто тримесечие събраните дългове достигат 13.8 млн. евро – ръст от 2.5 пъти спрямо същия период на миналата година.

По време на конференцията Христофору обърна внимание върху няколко фактора, които ще продължат да влияят на пазара – един от тях са стрес тестовете на европейските банки. За България такива вече бяха правени, но предстои да се тестват още шест работещи тук финансови институции. Той отбеляза ключови предимства на стрес-тестовете – очакваната повишена прозрачност, наличието на адекватни провизии, готовността за продажба на лоши кредити и постигането на по-добра цена за тях.