Fitch: NPL секторът ще спечели от новите европейски регулации

Пазарът на необслужвани кредити (NPL) в Европейския съюз ще спечели от повишената прозрачност, която ще последва от новите законодателни и регулаторни инициативи. Това коментират от агенция Fitch Ratings. Инициативите засягат продажбите на NPL портфейли и измерването на риска, както и създаването на централизирана система за събиране на данни от транзакциите, което може да увеличи прозрачността при ценообразуването и да помогне за привличането на повече участници на вторичния пазар на необслужвани задължения. Това може да стимулира и консолидацията сред купувачите, като по-големите и утвърдени участници е вероятно да имат най-голяма полза. 

Политическо споразумение за предлаганата NPL директива беше постигнато през юни тази година от три институции – Европейския парламент, Съвета на Европа и Европейската комисия. Директивата ще позволи покупка на портфейли с необслужвани кредити в целия ЕС. Веднъж приета, тя може да увеличи продажбите на просрочени заеми в държавите, в които има ограничения за компаниите, които могат да придобиват такива портфейли. Такъв е случаят във Франция например, където се изисква лиценз за придобиване на заеми. В Германия се изисква лиценз за преструктуриране на заеми. От Fitch посочват, че това са два от най-големите пазари с потенциал за развитие на NPL продажбите. В България изкупуване на просрочени вземания могат да извършват само компании с изисквания за минимален капитал и регистрация в БНБ като финансова институция. 

Сред целите на европейските институции и Европейския банков регулатор е постигане на ясно ценообразуване и достъпни данни за NPL сделките. Пазарът ще спечели от регулацията, смятат от Fitch. Европейската комисия също така смята да изиска от купувачите на задължения да спазват повече формални правила за защита на длъжниците. На купувачите ще се препоръчва да назначат отговорник за кредитни услуги (роля, която могат и самите те да изпълняват) за управление на необслужваните вземания на индивидуални клиенти, както и за тези на малки и средни компании – в случай, че купувачите на заемите не са базирани в ЕС. 

От Fitch смятат, че големите компании за управление на вземания са добре подготвени да покрият по-високите разходи за съответствие с предложените промени и те няма да променят съществено представянето им.