Финансовите директори очакват ръст на разходите по необслужвани заеми

Голяма част от ръководителите на компании в Централна и Източна Европа, включително България, очакват повишение на разходите за провизии по необслужвани задължения, показва последното проучване Central Europe CFO на консултантската компания Deloitte. Проучването е направено сред финансови директори от 17 държави и отразява гледната им точка по ключови бизнес въпроси, стратегически приоритети и фактори, важни за успеха на компаниите. 

Според анкетата, проведена в периода ноември-декември 2020 г., 82% от запитаните прогнозират увеличение на разходите за провизиране на просрочени вземания през тази година. За 2020 г. такива очаквания са имали само 44% от запитаните. Предвижданията на финансовите директори съвпадат с тенденцията за силно нарастване на провизиите в банковия сектор и прогнозите за вълна от необслужвани кредити.

Пандемията от COVID-19 продължава да определя перспективите за годината. Докато доверието като цяло продължава да спада, финансовите директори не са изцяло негативно настроени, посочват от Deloitte по повод проучването.

Значителен е делът на мениджърите, които очакват ръст и в цената на заемите – според 51% тя ще се повиши тази година, а едва 13% очакват да спадне. Ръководителите в компании за финансови услуги имат много по-големи очаквания за ръст в разходите по провизиране на просрочен дълг, отколкото колегите им от други индустрии.  Голяма част от финансовите директори в производствени компании са на сходно мнение, освен това мнозинството от тях смятат, че разходите за заеми ще нараснат тази година – много повече, отколкото са очакванията в други сектори на икономиката (виж графиката долу).

Като цяло повечето от анкетираните компании имат положителни очаквания за възможността да погасяват навреме дълговете си в следващите три години. Малко над половината смятат, че тази възможност няма да се промени, а 38 % дори очакват да се повиши. Едва 8% са на песимистичната страна и очакват понижение на възможността си да покриват навреме задължения. Най-големи оптимисти са в секторите на финансовите услуги, природните науки, енергетика, добив и ютилити. Песимизмът е преобладаващ в строителството и производствения бранш.

Все още вътрешното финансиране и банковият кредит са най-атрактивните източници на средства за компаниите. Корпоративен дълг и емитиране на ценни книжа са по-слабо желани. Банковото финансиране е привлекателно за поне половината анкетирани ръководители в Полша, Словения, Унгария, Босна и Херцеговина, Албания. Най-слабо атрактивно се оказва в Черна гора, България, Словакия, Латвия, Северна Македония, Румъния. Към емитиране на ценни книжа биха се насочили предимно мениджъри от Албания, Северна Македония, Латвия, Литва, Румъния. Прибалтийските държави и Румъния през последните години заложиха много на развитието на алтернативни на банковите източници на финансиране, достъпно през фондовите пазари. Това явно дава отражение в плановете на компаниите от тези страни.