Финансовият оптимизъм на европейците расте въпреки затрудненията

Мнозинството от европейците имат финансови затруднения, но оптимизмът, поне сред младите, се повишава в сравнение с предишни години. Това показва проучването European Consumer Payment Report, публикувано преди дни.

Затруднения с плащането на сметките, повече трудности за семействата с деца и заемане на пари на роднини и приятели бележат финансовото състояние на много европейци, сочат резултатите от проучването. Добрата новина е оптимизмът, който и предизвиква повече хора да заемат пари, за да си купят нещо. Притесненията са свързани с лесния онлайн достъп до кредити, съчетано с растящия дял на интернет търговията.

От една страна дългият период на икономически ръст в Европа повишава доверието и подобрява финансовото положение на мнозина. От друга страна са немалък брой европейци, които страдат от парични притеснения всеки месец. Проучването е направено сред 24 хил. души, като една голяма част се чувстват оптимисти, особено сред по-младите, и вярват в по-доброто си финансово бъдеще в сравнение с родителите. Това са и хората, които могат да си позволят повече спествания. Мнозина обаче имат трудности да изкарат месеца без притеснения и се налага да вземат назаем – един от всеки петима европейци го прави, за да плати сметките си. Това беше потвърдено наскоро и от данни на Евростат. Само преди три години с такива затруднения са се борили едва 15% или един от седем европейци.

Почти половината от запитаните смятат, че имат нужда от повече финансово образование и съжаляват, че не са научили достатъчно за управлението на личните си финанси в училище.

Изследването показва запазване на оптимизма, като младите европейци са по-положително настроени за финансите си, докато по-възрастните се стараят да бъдат редовни в плащанията на задълженията си. Най-големите оптимисти за финансовото си бъдеще и възможности са хората между 18 и 24-годишна възраст. Почти половината от запитаните в тази възраст отговарят, че вярват в подобряване на финансовото си положение. Това е значително над средното ниво за всички европейци – едва 36% от всички запитани са такива оптимисти. Въпреки личния оптимизъм, едва един от всеки трима младежи смята, че икономиката в страната му се подобрява. бщо 40% от всички запитани казват, че очакват финансовото им положение да е по-добро от това на родителите им. През 2017 г. такова очакване са имали 37%. При младите отново резултатите надминават средните – 43% смятат, че ще живеят по-добре от предишното поколение.

По-възрастните европейци посочват, че плащат сметките си по-редовно, отколкото младите. 76% от хората над 65 години никога не са просрочвали падежните дати в последните 12 месеца. Това е най-високото ниво сред всички запитани възрастови групи. Най-много забавяния с плащане са имали хората между 25 и 34 години – едва 56% от тях не са закъснявали никога в последните 12 месеца. Освен това хората над 65 години смятат за важно да плащат сметките си навреме, а само 58% от по-младата група го определят за приоритет.

Управлението на периодичните плащания е предизвикателство за мнозина. За 44% последната година са имали забавяне на поне една сметка, сравнено с 46% през 2017 г. Най-честата причина е забравяне, следвана от липсата на пари. По-трудно е положението на семействата с деца. Един от всеки четирима родители изпитва трудности са посреща нуждите на децата. При 28% последната година са заеми пари или са стигали до лимита на кредитната си карта, за да купят нещо на детето си. В сравнение с 2017 г. делът им се покачва с 3 процентни пункта. При 22% от родителите признават, че не могат да посрещнат всички нужди на децата си и да им осигурят достойно съществуване.

[infogram id=“bar-chart-1hmr6gmvj1rz6nl?live“]

Интересни са данните за източника на заеми за потребителите в Европа – те се различават сред различните типове хора. Неофициалнит езаеми все още са голям дял от икономиката. Според данните на проучването 40% от европейците са вземали или давали назаем на приятели и роднини. Най-често заемът е между приятели (34%), братя, сестри или други роднини (24%) или родители и деца (23%). Младите хора по-често дават заеми на приятели, докато възрастните – на децата си. Хората в средна възраст обикновено услужват на братя и сестри. Заеми се дават основно за покриване на наем, текущи сметки, мобилен телефон, просрочени задължения.

Изследването показва тендениция да се гледа по-либерално на покупките на стоки с кредит. През миналата година 31% от европейците смятат за приемливо да купят под някаква форма на изплащане стоки като телевизори, компютри и др. Няма промяна спрямо 2017 г., но в сравнение с 2016 г. отговорилите положително на този въпрос се увеличават с 5 пункта, а спрямо 2015 г. – с 12 пункта. По-неприемливо се оказва вземането назаем за пътуване.

Дигитализацията на търговията влияе силно на потребителските нагласи. 41% от европейците споделят, че пазаруват по-често онлайн, в сравнение с времето преди година и нямат причина да смятат, че ще намалят тези покупки. Мнозинството обаче вижда проблем в лесния достъп едновременно до кредит и до онлайн пазаруване. За 63% от европейците е тревожна лекотата, която смартфоните дават за достъп до пари назаем, от които често се възползват хора, неуспяващи да се справят с връщането им.

Какъв е профилът на добрия платец в България – четете тук