Европейският банков надзор вижда повишени рискове от ръст на необслужваните кредити и поскъпването на имотите

Платежоспособността на европейските банки се подобрява, заедно с печалбата и ликвидността им. Основната заплаха за сектора са корекции в стойността на активите им, отбелязват от Европейския банков надзор (EBA) в годишното си наблюдение върху банковата система. Капиталовите и ликвидни позиции на банките се подобряват в сравнение с предходната година, заедно с печалбата в сектора. Пред бъдещите финансови резултати обаче остават структурни предизвикателства. 

Мерките за държавна подкрепа са предотвратили влошаване в качеството на активите, но също така са затруднили банките в оценяването на кредитоспособността на клиентите им. Несигурността за икономиката може да доведе до преоценка на рисковете. Според доклада в сектора се увеличават оперативните рискове, свързани главно с IT и киберсигурността, което изисква банките да поставят приоритет на тези области. 

Проучването на EBA обхваща 120 банки от 25 държави в ЕС и Европейското икономическо пространство. Успокоителното е, че досега страховете от влошаване на качеството на активите не са се сбъднали, освен за най-засегнатите от пандемията сектори. Занапред обаче банките, както и надзорните органи, трябва да бъдат подготвени в случай на влошаване на икономическите перспективи или ако натискът от инфлацията се пренесе към увеличение на лихвите. 

View BG_EBA_Risk monitor_XII.2021 on Beautiful.ai

Като цяло качеството на активите се е подобрило, но остават притесненията за заемите към рискови сектори и тези, които са се възползвали от мерки за подкрепа. Делът на необслужваните кредити (NPLs) е намалял до 2.3% през тази година, благодарение на няколко големи сделки с просрочени вземания. Въпреки това процентът на необслужвани кредити в секторите, които са най-засегнати от пандемията, е с тенденция да нараства. Качеството на кредитите, обезпечени с публични гаранции или под мораториум е източник на притеснения, тъй като все по-голяма част от тях се класифицират като заеми от Етап 2 (с повишен риск от просрочие) или като необслужвани (виж графиката). 

Рязкото покачване на цените на жилищата и агресивното ипотечно кредитиране може да се превърне в причина за уязвимост в бъдеще, смятат от EBA.  

Загубите от оперативен риск са се повишили по време на пандемията. Нарастващата употреба на технологиите и информационната свързаност върви заедно с увеличаващи се като брой и значение инциденти, свързани с тяхната сигурност. 

EBA отбелязва подобрение в капитала и ликвидността на банките, като нивото на капитала от първи ред (CET 1) се е увеличил благодарение на силните резултати от първата половина на 2021 г. Макар препоръките на надзорните органи за разпределение на капитала да са изтекли, банките не трябва да се стремят към прекалено щедри дивиденти и политики за обратно изкупуване. На фона на увеличаващото се колебание на лихвите, финансовите институции трябва да оценяват внимателно рисковия профил на плановете си за раздаване на финансиране. Te трябва да са сигурни, че могат да заменят текущото финансиране от централна банка с такова от други източници, отбелязват от европейския надзор.  

Още новини четете тук.