Европейският банков надзор ще улеснява NPL-сделките с помощта на нови формати за данни

Европейският банков надзор (European Banking Authority, EBA) смята да подобри формата на данните, които публикува за необслужваните заеми. С тази цел институцията отваря дискусия за участниците на пазара, които могат да споделят предложенията си до 31 август тази година. В обсъждането могат да се включат всички заинтересовани страни и участници в пазара на необслужвани задължения. 

Целта на промяната е да улесни сделките с просрочени дългове и функционирането на вторичен пазар за тях, посочват от EBA. Форматът, който банковият надзор публикува, трябва да подпомага финансовите институции да подготвят по-добре стратегиите си за управление на просрочени кредити след пандемията от COVID-19, подобрявайки структурата на информацията с цел по-лесно формиране на цените между купувачи и продавачи. 

Ревизираните формати включват опита на пазарните участници както от страна на купувачите, така и от страна на продавачите. Информацията, която EBA публикува, има важна роля за създаване на основа за обмяна на данни на вторичния пазар, което от своя страна е част от цялостната стратегия за справяне с необслужваните кредити в ЕС от 2017 г. насам, посочват от надзора. 

Сегашната промяна във форматите се базира на опита на потребителите и обратната връзка от различни участници на този пазар и отговаря на Комуникационния документ на Европейската комисия за справяне с необслужваните кредити в резултат на пандемията от COVID-19. Документът е приет през декември 2020 и призовава EBA да прегледа предоставяната информация и да се съобрази с мнението на пазарните участници. Целта на шаблоните е да направи доброволно предоставяната информация по-проста, пропорционално представена, по-ефективна и достъпна за всички участници на пазара до края на 2021 г. От EBA предупреждават, че е възможно форматите за обявяване на данни да станат технически стандарти, но преди това да се случи, ще обявят консултации за промяната. 

Стандартизираните формати за данни за необслужвани кредити са разработени от EBA през 2017 г., за да помогнат за финансови проверки и остойностяване на транзакциите от просрочени вземания. Целта им е да намалят асиметриите в информацията и да улеснят включването в пазара на вземания на територията на ЕС. 

Преди дни Андреа Енриа,председател на надзорния съвет на Европейската централна банка (ЕЦБ), предупреди пред Reuters, че около 40% от банките в еврозоната не успяват да се справят със заеми, които вероятно ще останат неплатени заради пандемията от COVID-19. По думите му тези банки очакват по-добри времена или се опитват да заметат проблемите под килима. Откакто през миналата година бяха наложени локдауни, ЕЦБ призова банките да признаят загубите и да заделят достатъчно пари за покриването им, предлагайки отсрочка от изискванията за капитал и ликвидност. Преди няколко месеца Европейската комисия предупреди, че повишението на необслужваните кредити е рисков фактор за устойчивостта на икономиката в Европа.