Европа ще разчита на компаниите за изкупуване на вземания за решаване на проблема с просрочените кредити 

Европа ще се изправи пред нова вълна от необслужвани кредити, ако правителствените програми за подкрепа приключат преди пълното възстановяване на икономиката. Това прогнозират от консултантската компания Earnst&Young в доклад, посветен на последиците от COVID-кризата. Според консултантите някои сектори няма да оцелеят, независимо от подкрепата. Това ще доведе до повече просрочени кредити в сектора на корпоративните заеми и тези на малките и средни предприятия.

Гаранциите и наложените мораториуми покриват значителна част от кредитите, но потенциалните нива на необслужваните от тях могат да достигнат тези от времената на глобалната финансова криза. Европейският подход за справяне с просрочените плащания премина през вече отречената идея за единна банка за лоши кредити на европейско ниво, към мрежа от компании за управление на вземанията, отбелязват от E&Y.

Прогнозата на експертите е за силен тласък на електронните платформи за дълг, които да се използват за различни видове транзакции. Очаква се електронните услуги, анализите на големи бази данни (big data) и автоматизацията на редица процеси да се увеличат и да променят към по-добро обслужването и за длъжниците, и за кредиторите.

В отговор на COVID-кризата Европейската комисия обяви през миналата година стратегия за необслужваните заеми – тя разчита компаниите за управление на вземания да бъдат основните, които ще решат проблема с очакваните просрочени кредити в държавите от ЕС, смятат от E&Y. Уроците от последната криза са свързани с необходимостта възможно най-рано да се обърне внимание на натрупването на просрочени плащания в балансите на банките. Отхвърлена е идеята, лансирана по-рано от ръководители на ЕЦБ, за единна банка, в която да се събират лошите кредити на европейско ниво. Вместо това ще се разчита на специализираните компании за придобиване на вземания.

Стратегията на ЕК ще доведе до развитие на вторичен пазар за дългове, с които банките искат да се разделят, както и правила за договаряне на преструктуриране, възстановяване и неплатежоспособност. Главната цел на всички тези планове е проблемните кредити да се премахнат от балансите, с което ще се ускори  възстановяването им и ще се стабилизират банковите сектори на национално ниво. На европейско ниво прогнозата на ЕЦБ е за 1.4 трлн. евро просрочени заеми в най-неблагоприятния сценарий, при 600 млрд. евро текущо ниво. Оценката на Citigroup е за 1 трлн. евро необслужвани вземания.