European Payment Report: Инфлацията поражда притеснения за навременното плащане

Високата инфлация, комбинирана с нулев икономически ръст, значително увеличават риска от стагфлация. Това са основните притеснения на мениджърите в Европа според последното проучване European Payment Report (EPR), проведено между януари и април сред повече от 11 хил. компании в 29 европейски държави. 

В анкетата над половината от запитаните (51%) предупреждават, че инфлацията пречи на плановете им за развитие. В същото време за 58% покачващите се цени ги затрудняват да плащат навреме, което ще се пренесе и по веригата за доставки. 

Според 71% от запитаните едрият бизнес носи отговорност към обществото да плаща навреме на малките компании. Това е увеличение с 2 процентни пункта само за година. Според всеки шести анкетиран навременното плащане е важно за доброто бизнес поведение и трябва да бъде част от докладите за устойчивост, които компаниите публикуват. Погасяването на задълженията в срок е важно за изграждане на доверие и две трети от запитаните го смятат за ключово в добрите взаимоотношения. 

 
 

В Източна Европа акцент от изследването са притесненията от инфлация – 68% очакват покачващите се цени да засегнат възможността на клиентите им да плащат навреме в следващите 12 месеца. За сравнение – в останалата част на Европа средно 61% имат такива опасения. 

В България две трети от бизнеса казва, че е притеснен повече от всякога от възможността за плащане навреме от хора и компании, които му дължат пари. Година по-рано такива притеснения е имало у 59% от запитаните. Над половината български мениджъри казват, че инфлацията ограничава възможностите за растеж на бизнеса им и възползване от нови възможности. В България по-голям от средното за Европа е делът на мениджърите, които смятат, че нови регулации и изисквания могат да попречат на клиентите им да плащат навреме. Любопитно е, че покачващите се лихви са повод за притеснение сред по-малко български компании, отколкото средно за цяла Европа.

Българските компании се опитват да подобрят плащанията си към доставчици, но инфлацията ги затруднява в държава, в която 90% от газовите доставки идват от Русия, коментират авторите на EPR.

Още новини четете тук.