European Banking Authority: Намаление на просрочените кредити, но банковите активи остават под риск

Нивата на капитал и ликвидност на европейските банки остават силни, а печалбата в сектора расте. Това показва последният доклад Risk Dashboard, публикуван от European Banking Authority (EBA). През четвъртото тримесечие на 2022 г. необслужваните кредити остават на стабилно ниво – 1.8%, а заемите от Етап 2 спадат леко с 0.2 процентни пункта спрямо септември до 9.4%. Кредитите в Етап 2 са с просрочия под 90 дни, а необслужвани са с по-голямо забавяне. 

Необслужваните кредити са намалели във всички основни сегменти – средно с 3% за тримесечие и с 9% на годишна база. Така стойността им в края на годината е 357 млрд. евро. Покритието на просрочените кредити е намаляло леко до 43.4%. Високите лихви, упоритата инфлация и макроикономическата несигурност може да се отразят върху икономическия ръст и безработицата, което от своя страна да засегнат качеството на банковите активи, отбелязват от EBA. По данни на Евростат броят на обявените в несъстоятелност фирми се е повишил до нов пик в края на 2022 г.

Заемите с изтичащ мораториум и тези, свързани с публично гарантираните схеми заради COVID-19, са намалели от 583 млрд. евро на 546 млрд. евро. Проблемните кредити сред тях също падат – само 6.3% са просрочени, а 20.9% са от Етап 2.

Общите активи на банките се свиват в последното тримесечие с около 7 на сто. Експозициите за домакинствата остават без особена промяна, а тези за нефинансови компании, т.е. реален бизнес, са се повишили леко спрямо септември 2022 г. Основната причина за ръста са заемите за търговски имоти. В този сегмент необслужваните заеми са намалели повече от средното от 4.1% до 3.7%. В отделни сектори на корпоративното кредитиране обаче има ръст. Сред тях са здравните услуги и социалният сектор, където е най-голямото увеличение. Тенденцията е сходна в няколко държави – три основни сектора отчитат лек ръст – земеделие, минно дело, както и финансови и застрахователни дейности.

Още новини четете тук